Yazılmamış sonluq-ƏN AKTİV İŞTİRAKÇI

Yaxin bir rəfiqəmin əmisi şizoren idi və hekayə belə başlayir…….. Onun adi Əli idi məktəbin ən savadli və ən çox ələ salinan uşaqi idi.3uşaq idilər evdə ama evdəkilər Əlini heç sevmirdilər daim onunla xəcalət çəkirdilər.Əliyə 4göz deyirdilər ona hərgün məktəbdə dostlari tərəfindən ələ salinirdi.Amma Əli müəllimlərin sevimlisi idi çünki o çox avadli idi ən çoxda […]

Şizofreniya- insanın eyni anda iki fərqli həqiqətə inanmasıdır

Biraz şizofreniya xəstəliyi haqqında məlumatlandırmaq istərdim sizi; Şizofreniya yunanca yarmaq və – ağıl, düşüncə— insanın düşüncə, duyğu və davranışlarında, özünün və ətrafındakılara əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən bəzi dəyişikliklərə səbəb olan bir xəstəlikdir. Bu dəyişikliklər keçici ya da qalıcı ola bilər. Şizofreniya irsi xəstəliklərdən biridir. Haqqında danışılan adamın iki şəxsiyyətli olması deyil, eyni anda iki fərqli […]

Dahilikdən dəliliyə bir addım

Dəlilik…yəqin ki, bir çox insanın diqqətini cəlb edən bu anlayış ilk öncə bir çox sual formalaşdırır. Dəlilik və dahilik? Bir-birindən tamamilə fərqli olan bu anlayışların hansı ortaq nöqtəsi ola bilər? Bəs bu ortaqlıqda şizofrenyanın rolu nədən ibarətdir?. Əslində isə bu anlayışların ortaq nöqtəsi çoxdur. Ancaq gəlin öncə dəlilik anlayışın mahiyyətini açıqlayaq. Müxtəlif tarixi dövrlərdə və […]

Şizofreniya xəstələrinin psixoloji xüsusiyyətləri

Şizofreniya duyğu, təfəkkür, davranış pozuntuları ilə meydana çıxan beyin xəstəliyidir. Xəstəlik 17-25 yaşlarında özünü göstərə bilər. Şizofreniya “şizo”- bölürəm “frenikus” – düşüncə sözlərindən ibarət olub, “ikiyə ayrılmış düşüncə” mənasını verir. Statistik araşdırmalar xəstəliyin son 20-30 il ərzində artdığını göstərmişdir. Şizofreniya hər 100 adamdan birində müşahidə edilir. Bütün dünya ölkələri üçün bu risk faktoru 1% təşkil […]

Nə olar damğalamayın və qorxmayın

Şizofreniya deyəndə hamı hürkür. Sanki bu xəstəlik yalnız başqaları tutulsun deyə yaranmışdır. Heç kim bu xəstəliyi özünə və doğmalarına yaraşdırmaz. Ona görə də belə bir xəstə görəndə onu görməzdən gəlib, yox sayıb və ya özümüzü onlardan qoruyarsaq bizi bu bəla yaxalaya bilməz. Odur ki bu xəstəlik qədim zamanlardan e.ə. 1400-cü illərdə Hindistanda, Çinde, Tevratda və […]

Şizofreniya xəstələrinin özünə və ətrafdakılara qarşı münasibətin emosional və koqnitiv komponenti

“Şizofreniya – daxili səsin öz müstəqilliyini bildirməsidir. S. Fedin Şizofreniya xəstəliyinin yayılma surəti cəmiyyətə geniş miqyasda ziyan vura bilən psixi pozuntular çərçivəsində böyük dövriyyələri əhatə edir. Vaxtında kliniki diaqnostika və həqiqi simptomokompleksin üzə çıxardılması üçün insanın psixi varlığının bilavasitə hər gün rastlaşdığımız sferalarını öyrənmək lazımdır. Şizofreniya xəstəliyi ən birinci insanın emosional və koqnitiv sferalarını pozur. […]

Şizofreniya və Xəstənin Psixologiyası-ƏN POTENSİALLI İŞTİRAKÇI

Tək bir söz insanın həyatını ələ keçirə bilərmi? Həyatda etmək istədikləri arzuların önündəki ən böyük əngəl-ŞİZOFRENİYA… Şizofreniya olan biri, sadəcə kimsəsiz bir adada insandır. Şizofreniya yaşadığın yox, başqa bir dünyanın qapılarının açılmasıdır. Amma onlar bu dünyada uzun müddət qala bilməzlər. Onların gerçək həyata mütləq geri dönmələri lazımdır. Gerçək həyata geri dönmələri üçün də sevəcəkləri, güvənə […]

Ailələrində şizofreniyalı xəstə ola fərdlərin psixologiyası

Ailələrində şizofreniyalı xəstə olan insanların psixologiyası təəssüflər olsun ki, mənə daha yaxındır. Belə ki, bizim ailə də məhz belə ailələrdən olmuşdur. Mənim babam paranoid tipli şizofreniya xəstəsi olmuşdur. Nənəmin və atamın danışdıqları əsasında, eyni zamanda onların keçirdiyi hisslər, həyəcanlar məndə bu barədə müəyyən təsəvvürlər yaradıb. Eyni zamanda bu məqaləni hazırlayarkən tanıdığım 6 şizofreniya xəstəsinin yaxın […]

Ən yaxın rəfiqən Şizofren olarsa

.. Şizofreniya adını hər kəsin eşitdiyi xəstəlikdir. Bu xəstəlik nümayəndələri televizorda, digər informasiya mənbələrində təhlükəli, günahkar insanlar kimi qələmə verilir. Və bütün bunlar şizofreniya xəstələrinin cəmiyyətdən kənar edilməsinə səbəb olur, cəzalandırılması lazım olan insanlar kimi tanınır. Şizofreniya, qısaca insanın yaşadığı gerçəklikdən uzaqlaşaraq özünün şəxsi dünyasının yaratdığı bir haldır. Ətrafda baş verənləri qiymətləndirməsi, hadisələrə baxışı və […]

Şizofreniya haqqında bir neçə kəlimə-0ƏN SƏMİMİ MONOLOQ

Əslində şizofreniyanın nə olduğunu bilmirdim. İlk dəfədir eşidirdim. Şizofreniya haqqında oxuduqdan sonra fərqinə vardım ki, ətrafımda nə qədər şizofren insan var imiş. Elə birinci mən özüm.. Çox qəribə hiss edirəm özümü. Biraz da fərqli..Sanki paralel bir dünya var və mən nə o dünyadayam nədəki burda. İki dünya arasında qalmış boş boş düşünən, düşünməkdən heç vaxt […]