İrvin Yalom

İrvin Yalom David, amerikalı psixoloq və psixiatr, psixologiya elmlər doktoru, Stenford universitetinin psixiatriya üzrə professoru, (ing. Irvin David Yalom) 1931-ci ildə 13 iyun ayinda Vaşinqtonda, Kolumbiya ştatında rus əsilli ailədə anadan olub. O psixoterapiya və psixoterapiya tarixi barədə bir çox kitabların müəllifidir. Onun kitablarından aşağıdakıları göstərmək olar: Nitşe ağlayanda (1992) Yalançı passient (1996) Eqzistensional psxiatriya […]

Karl Qustav Yunq

ANALITIK NƏZƏRIYYƏ: Yunqa görə şəxsiyyət 3 ayrı-ayrı, lakin bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan strukturdan ibarətdir: eqo, şəxsi şüursuzluq və kollektiv şüursuzluq. EQO: Şüur sferasının mərkəzində durur. O, özündə fikir, hiss, təəssürat və duyğuları birləşdirən,”psyche” komponenti vasitəsilə çıxış edir. Elə buna görə də biz özümüzü tam, daimi hiss edirik və insan kimi qavrayırıq. Eqonun hesabında biz öz […]

Karen Xorni

K.Xorni öz təhsilini Berlin universitetinin tibb şöbəsində almışdır. 1918-ci ildə Berlin psixoanalitik insitutuna işə düzəlmiş və orada 1932-ci ilə qədər işləmişdir. Sonra o, digər alman alimləri ilə ABŞ-ya köçür, bunun səbəbi də Almaniyaya Hitlerin gəlməsi olur. Əvvəllər Xorni Çikaqo psixoanalitik institutunda direktor müavini kimi işləyir, sonra isə Nyu-Yorka köçüb, orada psixoanalitik institutda dərs deyir və […]

Məşhur psixoloq ERİK ERİKSON

Həyatı haqqında A.Freyd və norveç psixoloqu E.Erikson “eqo psixologiyası” konsepsiyasının əsasını qoymuşlar. Bu konsepsiyaya əsasən şəxsiyyət strukturunun əsasında Freyd dediyi kimi şüursuz İd yox, şüurlu Eqo-dur ki, bu da həmişə öz tamlığını və fərdiliyini saxlamağa yönəlmişdir. Eriksonun nəzəriyyəsində uşağın inkişafına onu əhatə edən cəmiyyət, mədəniyyət böyük təsirə malikdir. Erikson şimali Kaliforniyada və cənubi Dakotada yaşayan […]