BİTKİ TOXUMLARI

Pambıq Toxumu May455 / May Tohum 25 kq

Qiymət: 5.2 ₼

Kateqoriya: Dənli və texniki bitkilər
Məhsulun adı / Kodu: Pambıq Toxumu May455 / May Tohum 25 kq / 124

Texniki göstəricilər:

 • Lif verimliliyi: 44%
 • Lif uzunluğu: 30.5-31.5 mm
 • Lif incəliyi: 4.4 mikroneyr
 • Müqvimət: 32 – 36 g/tex
 • Səpin norması: 20-25 kq/ha
 • Yetişmə dövrü: Erkən
 • Lif keyfiyyəti: Yaxşı
 • Bitkinin forması: Konusvari
 • Yarpaq tüklülüyü: Çox az tüklü
 • Xəstəliyə dözümlülüyü: Dözümlü
 • Mexaniki toplamağa uyğunluq: Uyğundur
 • Adaptasiya qabiliyyəti: Çox yaxşı
 • Quraqlıq sterisə dözümlülüyü: Dözümlü
 • Qozaların tokülməsinə qarşı dözümlülüyü: Dözümlü
 • Təkrar əkinə uyğunluq: Uyğundur

May-455 pambıq toxumlarının digər üstünlükləri:

 1. Ən yaxın rəqibindən 6-8 gün daha tez yetişdiyi üçün 1 dəfə az suvarma edilir.
 2. Rəqiblərindən fərqli olaraq, 2-3 gün daha gec suvarıla bilər.
 3. Yarpaq sayı ən yaxın rəqibi ilə müqayisədə daha azdır, bu səbəbdən pestisid çilənməsindən daha yaxşı nəticə əldə edilə bilir və daha az pestisid sərf edilir.
 4. Budaqları daha az və qısa olduğu üçün pivot suvarma və dərmanlama sitemləri daha səmərəli çalışır.
 5. Az tüklü olduğu üçün məhsul daha təmiz yığılır, bu isə daha yüksək lif keyfiyyəti deməkdir. Ancaq az tüklü olmasına baxmayaraq, tüklü sortlar kimi quraqlığa davamlıdır.

Online Sifariş Formu

Pambıq Toxumu May455 / May Tohum 25 kq

Qiymət: 5.2 ₼