BİTKİ TOXUMLARI

Yonca Toxumu Artemis

Qiymət: 450 ₼

Kateqoriya: Qazon, yem bitkiləri və digər otlar
Məhsulun adı / Kodu: Yonca Toxumu Artemis Dor 4.5/5 / Barenbrug 25 kq / 18

Qarayonca (və ya Alfalfa) dərin köklü bitkidir, quraqlıq ərazilərdə əkin üçün çox uyğundur. Heyvəndarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər yüksək zülal dərəcəsi, silos istehsalı və ya birbaşa olaraq heyvanların yemlənməsi üçün qarayoncadan istifadə edirlər. Buna əlavə olaraq qarayonca süni şəkildə dehidratasiya üçün istifadə edilir.
Artemis
Maililiyə dözümlü
Xarakteristika
Yığım
Soyuğa dözümlülük
Zülal %
Həzm olunma göstəricisi
Nematodlar
Qarayoncanın yüksək məhsuldarlığa malik olan sortu

 • Fransız “A siyahısında” no 1 kimi qiymətləndirilmişdir.
 • Yüksək məhsuldarlıq
 • Quraqlıq və aşağı temperaturlu sahələrə yüksək dözümlülük nümayiş etdirir
 • Məhsuldarlığı yüksəkdir
 • Fransa və İsveçrədə rəsmi olaraq siyahıya alınmışdır
 • Sarı yarlıkla işarələnərək yüksək məhsuldarlığa zəmanət verilmişdir
 • Nitro generator

Fransız “A siyahısında” no 1 kimi qiymətləndirilmişdir
Barenbrug məmnuniyyətlə sizə qarayoncanın uğurlu becərilməsi proqramı çərçivəsində yeni məhsulunu təqdim edir:
Artemis. Bu sort 2010-cu il tarixindən etibarən qarayoncanın ən yüksək məhsuldarlığı ilə Fransız A siyahısına daxil edilmişdir. Bundan başqa, qarayonca nematodlara və digər xəstəliklərə qarşı yüksək dözümlülük nümayiş etdirmişdir.
Erkən yetişmə və qidalandırma keyfiyyətləri ilə əlaqədar olaraq qarayonca Sanditi ilə müqayisə edilə bilər.
Yüksək məhsuldarlıq
Birinci kəsimdə (100,9) qarayonca yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirmişdir, ümumi yığımda (101,2) göstəricisini nümayiş etdirmişdir. Bu göstərici fransız tövsiyə siyahısı ilə təsdiq edilmişdir, burada qarayoncanın yüksək məhsuldarlığı qeyd edilmişdir (hər hektarda quru mövsümdə 17,5 mton). Barenburg sortu kəsilməyə yaxşı adaptasiya edilmişdir və buna görə də silos və quru ot kimi istifadə edilə bilər.

Xüsusilə quru və soyuq şəraitdə yüksək dözümlülük nümayiş etdirir

Qarayoncanın toxumları çox dözümlüdür. Qış şəraitində aşağı temperatura yüksək dözümlülük nümayiş etdirir (bal 8,8). Kökü uzun olduğundan qruntu zənginləşdirir və quraqlıq şəraitində çox yaxşı yetişir. Bununla əlaqədar olaraq qarayonca hər hansı bir problem olmadan uzun müddət istifadə edilə bilər.

Bitkinin dözümlülüyü

Qarayoncanın yetişdirilməsi zamanı nematod və xəstəliklər önəmli faktor olduğundan yüksək müqaviməti sayəsində o, ən mükəmməl seçimdir. Fransız tövsiyələrinə əsasən qarayonca nematod və digər xəstəliklərə (Antraknoz və Vertikulum) yüksək müqavimət nümayiş etdirir.

Qarayonca

Qarayonca (və ya Alfalfa) dərin köklü bitkidir, quraqlıq ərazilərdə əkin üçün çox uyğundur. Heyvəndarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər yüksək zülal dərəcəsi, silos istehsalı və ya birbaşa olaraq heyvanların yemlənməsi üçün qarayoncadan istifadə edirlər. Buna əlavə olaraq qarayonca süni şəkildə dehidratasiya üçün istifadə edilir.

Artemis
Maililiyə dözümlü
Xarakteristika
Yığım
Soyuğa dözümlülük
Zülal %
Həzm olunma göstəricisi
Nematodlar

SARI YARLIKLI NİTROGENERATOR

Sarı yarlıklı nitrogenerator zəmanətli yüksək məhsuldarlıq

Sarı yarlıklı nitrogenerator qarayonca ilə əlaqədar işlənib-hazırlanmış Barenburgun toxum yetişdirmə texnologiyasıdır.

Yeni texnologiyadan istifadə edərək qoruyuculu polimer matriksinə yüksək effektivlik dərəcəli Rizabola daxil edilir.

Tərkibində bütün zəruri mineral və mikroelemtlər daxil olmaqla yüksək qidalılıq dərəcəli məhsul yem istehsalı potensialını yüksəldir.

Sarı yarlıklı nitrogeneratorun istifadə səbəbləri:

 • Ekstremal şəraitdə yüksək məhsuldarlıq;
 • Mövcud olan su və rütubətdən effektiv istifadə;
 • Xəstəliyə qarşı yüksək müqavimət;
 • Yüksək nitrogen fiksasiyası;
 • Yüksək qidalılıq və zülal göstəricisi.

Sarı yarlıklı nitrogenerator barədə əlavə məlumata ehtiyac duyulduqda bu düyməyə basın.

Spesifikasiya
Sort – Qarayonca
Maililiyə dözümlülük – 4.5
Toxum göstəricisi – 25-30 kq/hektar
Qablaşdırma – 25 kq-lıq kisələr
Sarı yarlık – Təqdim edilir

Online Sifariş Formu

Yonca Toxumu Artemis

Qiymət: 450 ₼