BİTKİ TOXUMLARI

Otlaq Toxumu Milkway Dry

Qiymət: 180 ₼

Kateqoriya: Qazon, yem bitkiləri və digər otlar
Məhsulun adı / Kodu: Otlaq Toxumu Milkway Dry / Barenbrug 15 kq / 20

TƏLƏB OLUNAN YERƏ

GMO-nun olmaması barədə bildiriş

 1. Aşağıda qeyd edilən sortların reproduktiv materialı (toxum) ənənəvi yetişdirmə texnologiyaları vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Bu zaman genetik modifikasiya texnikasından istifadə edilməmişdir.
 2. Yetişdirmə prosesi xüsusi diqqət altında həyata keçirilmiş, sortların satışı ilə əlaqədar hökümət tərəfindən müəyyən edilmiş qüvvədə olan hüquqi müddəalar və ya prosedurlar nəzərə alınmışdır.
  a) Kənd təsərrüfatı bitkilərinin sortları ilə əlaqədar olaraq bu prosedur və müddəalar qeydiyyat və sertifikatlaşdırmadan keçirilmişdir.
  b) Bağ bitkilərinin sortları ilə əlaqədar olaraq Holland Nəzarət Xidməti tərəfindən nəzarət edilən prosedurlar şirkət tərəfindən tətbiq edilmişdir.
 3. Yabanı reproduktiv materialının təbii istehsal halları və texnologiyanın cari vəziyyəti çərçivəsində təsdiq edilmiş sınaq üsullarının kasadlığı ilə əlaqədar olaraq aşağıda qeyd edilən sortların reproduktiv materialında GMO-nun olmayacağını qeyd etmək mümkün deyil.

Sortlar Növ Lot nömrəsi:

 • “Milkvey dray” Otlaq bitkilərinin qarışığı 3000367
 • Barolex Festuca arundinacea DK-20YT0699
 • Alice Trifolium repens NZ201952443
 • Bartasja Lolium perenne DK20YT0393
 • Dascada Dactylis glomerata DK19YT0339
 • ARTEMIS Qarayonca CDN2020-M-061700300
 • SORAYA Qarayonca 3903216
 • SORAYA Qarayonca F0389B170356
 • DORINE Qarayonca B15745201900001
 • DORINE Qarayonca B34618201800001
 • DORINE Qarayonca 3901153

Qarayonca

Qarayonca (və ya Alfalfa) dərin köklü bitkidir, quraqlıq ərazilərdə əkin üçün çox uyğundur. Heyvəndarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər yüksək zülal dərəcəsi, silos istehsalı və ya birbaşa olaraq heyvanların yemlənməsi üçün qarayoncadan istifadə edirlər. Buna əlavə olaraq qarayonca süni şəkildə dehidratasiya üçün istifadə edilir.

Artemis
Maililiyə dözümlü
Xarakteristika
Yığım
Soyuğa dözümlülük
Zülal %
Həzm olunma göstəricisi
Nematodlar
Qarayoncanın yüksək məhsuldarlığa malik olan sortu

 • Fransız “A siyahısında” no 1 kimi qiymətləndirilmişdir.
 • Yüksək məhsuldarlıq
 • Quraqlıq və aşağı temperaturlu sahələrə yüksək dözümlülük nümayiş etdirir
 • Məhsuldarlığı yüksəkdir
 • Fransa və İsveçrədə rəsmi olaraq siyahıya alınmışdır
 • Sarı yarlıkla işarələnərək yüksək məhsuldarlığa zəmanət verilmişdir
 • Nitro generator

Fransız “A siyahısında” no 1 kimi qiymətləndirilmişdir
Barenbrug məmnuniyyətlə sizə qarayoncanın uğurlu becərilməsi proqramı çərçivəsində yeni məhsulunu təqdim edir:
Artemis. Bu sort 2010-cu il tarixindən etibarən qarayoncanın ən yüksək məhsuldarlığı ilə Fransız A siyahısına daxil edilmişdir. Bundan başqa, qarayonca nematodlara və digər xəstəliklərə qarşı yüksək dözümlülük nümayiş etdirmişdir.
Erkən yetişmə və qidalandırma keyfiyyətləri ilə əlaqədar olaraq qarayonca Sanditi ilə müqayisə edilə bilər.
Yüksək məhsuldarlıq
Birinci kəsimdə (100,9) qarayonca yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirmişdir, ümumi yığımda (101,2) göstəricisini nümayiş etdirmişdir. Bu göstərici fransız tövsiyə siyahısı ilə təsdiq edilmişdir, burada qarayoncanın yüksək məhsuldarlığı qeyd edilmişdir (hər hektarda quru mövsümdə 17,5 mton). Barenburg sortu kəsilməyə yaxşı adaptasiya edilmişdir və buna görə də silos və quru ot kimi istifadə edilə bilər.

Xüsusilə quru və soyuq şəraitdə yüksək dözümlülük nümayiş etdirir
Qarayoncanın toxumları çox dözümlüdür. Qış şəraitində aşağı temperatura yüksək dözümlülük nümayiş etdirir (bal 8,8). Kökü uzun olduğundan qruntu zənginləşdirir və quraqlıq şəraitində çox yaxşı yetişir. Bununla əlaqədar olaraq qarayonca hər hansı bir problem olmadan uzun müddət istifadə edilə bilər.
Bitkinin dözümlülüyü
Qarayoncanın yetişdirilməsi zamanı nematod və xəstəliklər önəmli faktor olduğundan yüksək müqaviməti sayəsində o, ən mükəmməl seçimdir. Fransız tövsiyələrinə əsasən qarayonca nematod və digər xəstəliklərə (Antraknoz və Vertikulum) yüksək müqavimət nümayiş etdirir.
Qarayonca
Qarayonca (və ya Alfalfa) dərin köklü bitkidir, quraqlıq ərazilərdə əkin üçün çox uyğundur. Heyvəndarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər yüksək zülal dərəcəsi, silos istehsalı və ya birbaşa olaraq heyvanların yemlənməsi üçün qarayoncadan istifadə edirlər. Buna əlavə olaraq qarayonca süni şəkildə dehidratasiya üçün istifadə edilir.
Artemis
Maililiyə dözümlü
Xarakteristika
Yığım
Soyuğa dözümlülük
Zülal %
Həzm olunma göstəricisi
Nematodlar
SARI YARLIKLI NİTROGENERATOR
Sarı yarlıklı nitrogenerator zəmanətli yüksək məhsuldarlıq
Sarı yarlıklı nitrogenerator qarayonca ilə əlaqədar işlənib-hazırlanmış Barenburgun toxum yetişdirmə texnologiyasıdır. Yeni texnologiyadan istifadə edərək qoruyuculu polimer matriksinə yüksək effektivlik dərəcəli Rizabola daxil edilir.
Tərkibində bütün zəruri mineral və mikroelemtlər daxil olmaqla yüksək qidalılıq dərəcəli məhsul yem istehsalı potensialını yüksəldir.

Online Sifariş Formu

Otlaq Toxumu Milkway Dry

Qiymət: 180 ₼