BİTKİ TOXUMLARI

Arpa Toxumu Xutorok R1/Semena Stavropolya

Qiymət: 40.5 ₼

Kateqoriya: Dənli və texniki bitkilər
Məhsulun adı / Kodu: Arpa Toxumu Xutorok R1 / Semena Stavropolya 45 kq / 50

Məhsuldarlığı: potensial məhsuldarlıq 1 ha-dan 100 s çox.

1000 ədəd dənin kütləsi: 38-43 qram.

PAYIZLIQ ARPA. PATENT SAHİBİ VƏ ORİGİNATOR:

“P.P. Lukyanenko adına Milli Taxıl Mərkəzi” FDBEM. RF seleksiya nailiyyətləri reyestrinə daxil edilib, patentləşdirilib
Becərmə zonası: RF Şimali-Qafqaz regionu.

Ümumi xarakteristikası: sünbül möhkəmdir, altıcərgəlidir, qılcıqları diş-dişdir, dənələri iridir. Orta yetişkən sortlara aiddir, “Kozır” və “Mixaylo” sortlarından bir gün gec yetişir. Orta boyludur, aşağı hündürlüyü və əyilməyə qarşı davamlılığı ilə seçilir. Donmaya qarşı davamlıdır.

İstifadə təyinatı və keyfiyyət: dənli yem. Taxıldakı zülalın miqdarı 10-11%.

Xəstəliklərə qarşı davamlılıq: ümumilikdə yarpaq-gövdə xəstəliklərinə tutulur. Sürmə xəstəliklərinə tutula bilər.

Online Sifariş Formu

Arpa Toxumu Xutorok R1/Semena Stavropolya

Qiymət: 40.5 ₼