BİTKİ TOXUMLARI

Kəsim Otlaq Toxumu PG5

Qiymət: 100 ₼

Kateqoriya: Qazon, yem bitkiləri və digər otlar
Məhsulun adı / Kodu: Kəsim Otlaq Toxumu PG5 / Freudenberger 10 kq / 8

Təsviri: Yüksək keyfiyyətli çəmənliyi saxlamaq və nahamar çəmənliyi yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə təkrar-səpin qarışımı

30% erkən çoxillik çovdarotu
30% çoxillik fəsilortası çovdarotu
40% gecyetirən çoxillik çovdarotu

Online Sifariş Formu

Kəsim Otlaq Toxumu PG5

Qiymət: 100 ₼