GÜBRƏ MƏHSULLARI

Azot gübrəsi/Ammonium Nitrat/Minudobreniya

Qiymət: 26.5 ₼

Kateqoriya: Mineral standard tarla gübrələri
Məhsulun adı / Kodu: Ammonium Nitrat / Minudobreniya (34.4% AN) 50 kq / 52

 1. Xarici görünüş – ağ rəngli və ya mexaniki qatqılar olmadan bir qədər rənglənmiş qranullar
 2. Nitrat və ammonium azotun cəmi kütlə payı: quru maddədə azot, %, minimum – 34,4
 3. Hiqroskopik suyun kütlə payı, %, maksimum: – kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə – 0,3
 4. 10% su məhlulunun рН, ən azı: – kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə – 5,0
 5. Qranulometrik tərkib: – ölçüsü 1-4 mm olan qranulların kütlə payı, %, ən azı- 95
  O cümlədən ölçüsü 2-4 mm olan qranulların kütlə payı, % ən azı – 80
 • ölçüsü 1 mm az olan qranulların kütlə payı, %, maksimum – 3
 • ölçüsü 6 mm çox olan qranulların kütlə payı, % – 0
 1. Qranulların statik möhkəmliyi, Н (kqs), ən azı: – kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə – 8 (0,8)
 2. Kövrəklilik, %, ən azı – 100
 3. Əlavənin növü: MgO hesablanmış maqnezium nitrat, % – 0,35-0,5
 4. Antiyatma, % – 0,05-0,15
 5. Toksik elementlərin kütlə payı, mq/kq:
 • qurğuşun – normalaşdırılmır
 • kadmium – normalaşdırılmır
 • civə – normalaşdırılmır
 • arsen – normalaşdırılmır
 1. Təbii radionuklidlərin xüsusi aktivliyi, kBk/kq – <1,0
 2. Texnogen radionuklidlərin xüsusi aktivliyi, Bk/kq – normalaşdırılmır

Online Sifariş Formu

Azot gübrəsi/Ammonium Nitrat/Minudobreniya

Qiymət: 26.5 ₼