BİTKİ TOXUMLARI

Yonca Toxumu Plato/Freudenberger

Qiymət: 180 ₼

Kateqoriya: Qazon, yem bitkiləri və digər otlar
Məhsulun adı / Kodu: Yonca Toxumu Plato / Freudenberger 10 kq / 16

Becərilən bitki: Yonca
Təsviri: Sağlam açıq mavi ilə bənövşəyi çiçəklər istehsal edir və dik duruşa sahibdir. Yaşıl və quru kütlənin yüksək məhsuldarlığı, möhkəmliyi və yonca yarasına və yonca çürüməsinə qarşı müqaviməti PLATOnu çox xüsusi bir bitki halına gətirir. Təzə yem kimi və ya qranullar və ya yaşıl yemək istehsalı üçün istifadə etmək çox yaxşıdır.
Səpin məlumatları:
Sıralar arasındakı məsafə: takıl kimi
Əkin norması:
Tək əkildikdə 25-30 kq / ha
Yay taxılı zamanı səpildikdə 19-23 kq / ha,
6 kq / ha çəmənliyi və ya hündür yulaf otu olan ot qarışığında 25 kq / ha, və ya 3
kq / ha xoruz ayağı və ya timofey otu olan çəmən qarışığında 28 kq / ha
Əkin müddəti: Tək əkildikdə martdan maya
Əkin dərinliyi: 1 – 2 sm
Gübrə: Torpaq tədqiqatı nəticələrinə əsaslanan tövsiyələr müvafiq olaraq P və K
Paket: 25 kq

Online Sifariş Formu

Yonca Toxumu Plato/Freudenberger

Qiymət: 180 ₼