GÜBRƏ MƏHSULLARI

Nitroammofos gübrəsi/Dorogobuj/NPK

Qiymət: 36 ₼

Kateqoriya: Mineral standard tarla gübrələri
Məhsulun adı / Kodu: Nitroammofos / Dorogobuj (NPK 16-16-16) 50 kq / 76

Yüksək effektivlikli kompleks gübrə
Bir qranulda mühüm qidalandırıcı elementlər mövcuddur
Bütün növ torpaqlarda və istənilən bitkilər üçün istifadə edilə bilər

KİMYƏVİ TƏRKİBİ:

 • Ümumi azot (N)* 16 %
 • Fosfor (P2O5) 16 %
 • Kalium (K2O) 16 %
 • 6.4% nitratlı, 9.6% ammoniumlu. Tərkib dəyişə bilər

İZİKİ XASSƏLƏRİ:

Aşağıdakı ölçülərdə qranulların kütlə payı:

 • 1 mm az, maksimum 2 %
 • 1-4 mm, minimum 95 %
 • 2-4 mm, minimum 75 %
 • 6 mm az 100 %
 • Qranulların statik möhkəmliyi, minimum 6 MPa

QABLAŞDIRMA, DAŞINMA VƏ SAXLANMA ŞƏRTLƏRİ:

 • Kisələrdə, konteynerlərdə qalaq yolu ilə göndərilir (MKR)
 • Nəqliyyatda təhlükəli yüklərin daşınması qaydalarına müvafiq olaraq istənilən nəqliyyat vasitəsilə (hava nəqliyyatı istisna olmaqla) daşınır
 • Qablaşdırılmış məhsul atmosfer çöküntülərindən qorunan qapalı, quru və təmiz anbar ərazilərində digər maddə və materiallardan ayrı saxlanılır

Online Sifariş Formu

Nitroammofos gübrəsi/Dorogobuj/NPK

Qiymət: 36 ₼