GÜBRƏ MƏHSULLARI

Karbamid gübrəsi/Marka B/Kuybişev

Qiymət: 26 ₼

Kateqoriya: Mineral standard tarla gübrələri
Məhsulun adı / Kodu: Karbamid Marka B / Kuybişev 50 kq / 39

46.2% Azot

Karbamid (tərkibində 46% azot olan) ən yüksək konsentrasiyalı qatı azot gübrəsidir və dünyanın başlıca azot mənbəyinə çevrilmişdir.İstehsal forması – kristallik formada

Xarici görünüşü: Ağ kristal
Azot miqdarı: (N), wt %, min 46,2
Biuret miqdarı:%, max 1
Kövrəkliyi:%, min 100
Rütubət miqdarı:( Fischer üsulu ilə müəyyənləşdirilmişdir) wt %, max 0,5
Dənəvərliyi,%
1 to 4 mm 94
2 to 4 mm 70
1 mm 3 az
6 mm daha çox
Sabit dayanıqlıq:kgs 0,7″ az olmamaqla

Online Sifariş Formu

Karbamid gübrəsi/Marka B/Kuybişev

Qiymət: 26 ₼