GÜBRƏ MƏHSULLARI

Ammonium Sulfat gübrəsi/Rustavi Azot/Azfert

Qiymət: 22 ₼

Kateqoriya: Mineral standard tarla gübrələri
Məhsulun adı / Kodu: Ammonium Sulfat / Azfert / Rustavi Azot (21:24 NS) 50 kq / 35

Ammonium-Sulfat 9097-82 (NH4)2SO4

Ammonium sulfat natrium-sianid istehsalı zamanı əmələ gələn sulfat məhlullarından əldə edilir.

Xarakteristikası:

  • Quru maddə baxımından kütləvi hissə ilə azot – 21% -dən az olmamalıdır;
  • su – 0,2% -dən çox deyil;
  • kükürd turşusu – 0,03% -dən çox deyil.
  • Gübrənin fraksiya tərkibi:
  • 0,5 mm-dən böyük bir fraksiya kütləsi – 80% -dən az olmamalıdır;
  • 6 mm-dən az – 100%
  • Sərbəst axın, 100% dən az olmayaraq
  • Suda həll olunmayan qalığın kütlə payı 0,02% -dən çox deyil.
  • Sıxlıq, kg/m3 1766
  • Kütlə sıxlığı, kg/m3 1130

Xüsusiyyətləri:

Ammonium sulfat suda yaxşı həll olan romb şəkilli ağ şəffaf və ya açıq rəngli kristalları təmsil edir. Ammonium sulfat yanmaz bir vasitədir.2350C-yə qədər qızdırıldıqda ammonyak və kükürd trioksidin ayrılması ilə parçalanma qabiliyyətinə malik olur.Ammonium sulfat zəhərlidir və dəri və selikli qişanın qıcıqlanmasına səbəb olur.

Tətbiqi:

Kənd təsərrüfatında, azot gübrəsi kimi bütün becərilən bitkilər üçün (xüsusilə çay, düyü və pambıq plantasiyaları)həmçinin dəri aşılanması üçün də tətbiq olunur.

Daşınma:

Ammonium sulfat malların daşınması qaydalarına uyğun olaraq bütün nəqliyyat vasitələri ilə qablaşdırılmasız və ya 50 kiloqramlıq polipropilen-polietilen (PP + PE) kisələrdə daşınılır.

Online Sifariş Formu

Ammonium Sulfat gübrəsi/Rustavi Azot/Azfert

Qiymət: 22 ₼