GÜBRƏ MƏHSULLARI

Ammofos gübrəsi/Apatit/Phosagro

Qiymət: 46.5 ₼

Kateqoriya: Mineral standard tarla gübrələri
Məhsulun adı / Kodu: Ammofos / Apatit / Phosagro (12:52 NP) 50 kq / 74

Məhsulları fosfor və azotla təmin edən, mənimsənilməsi asan olan ən yaxşı qatı dənəvər gübrədir.
Bu qida elementləri sürətli cücərmə və vegetasiya üçün əhəmiyyətlidir.
Gübrə dənəciklərinin torpaqda müvəqqəti olaraq qismən turşulaşması neytral və zəif qələvi mühiti olan torpaqlarda qidalanmada daha güclü təsir göstərə bilir.
Ammonyak azotu bitkilərin fosforu daha yaxşı mənimsəməsinə kömək edir.
Üstünlükləri
Yüksək məhsuldarlıq

Yüksək keyfiyyətli bitki məhsulları
Tətbiqi
Müddəti: payız,yaz
Üsulu: sıra arası olmadan səpin
Torpaqlar: qələvi torpaqlar (рН (Н2О) > 7.5)
Xüsusiyyətləri
Dərəcə NP 12:52
Torpaq tərkibində olan turşuluğu və qələviliyi ölçən şkala pH 5.2—6.0
Dənəvər dayanıqlılıq MPa min. 6
Dənəvər tərkib ≥ 95% Ø 1-4mm

Online Sifariş Formu

Ammofos gübrəsi/Apatit/Phosagro

Qiymət: 46.5 ₼