"MAİN YAŞAYIŞ KOMPLEKSİ"
MƏNZİL MÜLKİYYƏTÇİLƏRİ MÜŞTƏRƏK CƏMİYYƏTİ YARADILMASINDA QİYABİ İŞTİRAK!

Hörmətli sakin, 

Yaşayış Kompleksimiz üçün MMMC təsis edərək, idarəçiliyini müştərək qərarlar əsasında həyata keçirə bilərik. Bunun üçün aşağıdakı formu dolduraraq, mənzil mülkiyyətçilərinin ümumi yığıncağında qiyabi olaraq iştirak edin.