Necə danışmalıyıq ki, uşağımız bizi dinləsin?

“Necə danışmalıyıq, ki uşaq bizi dinləsin?” və “Necə dinləməliyik ki, uşaq bizə hər bir narahatçılığını anlatsın?” bu kimi suallar valideynləri çox düşündürür. Bəzən, biz valideynlər uşağın hisslərinə fikir vermirik. Məslən, ata futbol verilişini izləyir və bu zaman oğlu narazı halda ona müraciət edir: – Ata, Orxan məni vurdu, məndə onu vurdum, sonar o məni… Ata […]

Körpənin dünyaya gəlişi

Doqquz ay bitdi. Siz övladınızı qucağınıza aldınız. Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ananın həyatında ən həyəcanlı anlardan biridir. Bu balaca varlıq anada həm sevinc, həm də qorxu hissi yaradır. Bu qorxu nəticəsində də anada postnatal depressiya təhlükəsi yaranır. Statistikaya görə 50-60% qadın bu diaqnozla üzləşir. Ana bu zaman özü də anlamadığı hissləri keçirir. Əhval ruhiyyənin […]

Valideyn uşağa “yox” deməyi bacarmalıdır

Uşağın formalaşmasına ölkədə olan sosialiqtisadi vəziyyət, aldığı təhsil əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Lakin bu faktorlarla yanaşı duran ən mühüm amil valideynin uşağı düzgün tərbiyələndirməsidir. Əgər məktəb və valideynlər birlikdə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirsə, onda uşağın tərbiyəsində müsbət nəticələr əldə etməyə olan inam, şübhəsiz, reallaşacaq. Deməli uşağın psixoloji durumu da dayanıqlı olacaq və bu onun dəyərli […]