Yusibova Leyla – SƏNİN SEVGİNİ ANCAQ SƏNİ SEVƏNLƏR ANLAR

Sevgi nədir?Sevgi insan məhəbbətini, beynini, ruhunu, duyğularını bir arada saxlayan termindir.Sevgini bir çox şaxələrə bölmək olar : Vətən sevgisi, yurd sevgisi, ailə sevgisi,münasibətlər zamanı yaranan sevgi və s. Mən, 19 yaşındakı bir şəxs kimi indiyədək daddiğım yalnlz və yalnız bir sevgi var ki, buda ailə sevgisidir. Hər insanda sevgi demək olar ki, ailədən başlayır.Ailə sevgisi […]

Novruz Bayramı

Hər bir xalqın tarixində müxtəlif bayramlar, el şənlikləri olub. Onlardan bəziləri xalqa yad müəyyən bir ideologiya ilə bağlı olduğundan zaman keçdikcə unudulmuş, yaddaşlardan silinmişidir. Yalnız o bayramlar əsrlərin sınağından keçir ki, onların əsasında humanist milli və bəşəri ideyalar durur. Azərbaycan xalqının qədim vaxtlardan bu günədək sevə-sevə qeyd etdiyi bayramlardan biri də Novruz bayramıdır. Novruz bayramı […]

Xürrəm Sultanın sirrləri

Kişiləri idarə etmək bir çox xanımların əsas arzularından olsa da, bunu hər qadın bacarmır. Xüsusilədə qədim zamanlarda şərq ölkələrində qadınlar daim kişiyə və onun istəklərinə tabe olublar. Sultanların xanımları belə onların sözündən çıxmağa cəhd etməyiblər. Buna baxmayaraq əksər qadınların özünü kişilərin qulu kimi apardığı təqdirdə qul olarkən kişilərin sultanı olmağı bacaran qadınlar da olub. Belə […]