Şizofreniya haqqında əfsanələr

Birinci yanlış fikir: Şizofreniya nadir xəstəlikdir. Fakt: Bəzi dövlətlərdə buna daha çox, bəzilrində isə daha az rast gəlinir. Alimlər hələ də onun yaranma səbəbini axtarıb tapa bilmir. Bu xəstəliyə müxtəlif sosial qruplar arasında rast gəlmək olar. İkinci yanlış fikir: Şizofreniyanın yaranma səbəbinin uşaqlıqda olan pis rəftarla əlaqələndirilməsidir. Fakt: İnsanda şizofreniyanın yaranmasına tərbiyyə, ailənin sosial-iqtisadi vəziyyəti […]

Bunu bilmək vacibdir!

Oğlan uşaqlarını necə tərbiyə edək? Homoseksualizmin kökləri hələ Ziqmund Freyd tərəfindən araşdırılan mövzulardan biri olmuşdur. Onun nəzəriyyəsinə görə homoseksualizmin yaranma səbəbi ailədən gəlir. Ailədə dominant rolunda guclü və eyni zamanda oğlu hədsiz dərəcədə sevən ana, zəif xarakterli, iradəsiz atanın olması belə nəticəyə gətirib çıxarır. Beləki uşaq ailədə kişi davranışı modelini görmür. Belə hallar atasız böyüyən […]