“Ananı qucaqlamırlar, gözünə baxmırlar, səsə, öz adlarına heç bir reaksiya vermirlər.”- GÖVHƏR ƏHMƏDOVA

Autizm şəxslərin sosial münasibətlərinə və davranışlarına mənfi yöndə təsir göstərən inkişaf pozuntusudur.İlk dəfə 1943-cü ildə Amerikada John Hopkins universitetində işləyən Leo Kanner tərəfindən aşkara çıxarılmışdır.Kanner üzərində çalışdığı 11 uşaqda 3 əsas keyfiyyətin olduğunu müşahidə etmişdir. Bunlardan birincisi onlarından heç birinin ətraflarındakı insanlarla münasibət qurmaması idi.İkinci əsas keyfiyyət davranışları məhdudlaşdırıldığı, ətraflarında və günlük həyatlarında hər hansı …

“Heç bir uşaq dünyaya autizm sindromlu biri kimi gəlmək istəməzdi… – KÖNÜL CƏLİLLİ

Hal–hazırda yaşadığımız dövrdə müasir problemlərdən biri autizm sindromudur. Mütəxəssislər və pedaqoji təhsil alanlar autizm haqqında kifayət qədər məlumatlı olsalar da təəsuflər olsun ki, əksər valideynlər bu məsələyə bəzən etinasız yanaşırlar. Ciddi xəstəliklər haqqında da məlumatsız olmaq onların gələcəkdə xəstə uşaq dünyaya gətirmələrinə səbəb olur. Gəlin bu günahsız, məsum uşaqları qoruyaq, gələcəkdə onları incidən xəstəliyin olmamasına …

” Dünəndən bugünə Autizm” – GÜLNARƏ MUXTAROVA

Nə üçün “ Dünəndən bugünə Autizm?. Çünki , bugün elm, texnikanın inkişafı, insanların düşüncə tərzi, baxış bucağı dəyişdikcə, bu növ problemlərə yanaşma tərzi də dəyişir , fərqli şəkil alır ki, bu da müsbət haldır. Dünya üzrə autizm diaqnozu qoyulan uşaqların sayı getdikcə artır. Xroniki gedişli olmasına baxmayaraq, erkən müdaxilə və düzgün yanaşma ilə Autizmli şəxslərin …

“Biz bu uşaqlara vaxtında diaqnoz qoyub cəmiyyətə yararlı vətandaş edə bilirikmi?!” – LALƏ ƏLƏKBƏROVA

Biz sivilizasiya dövründə yaşayırıq. Yaşadığımız mühitdə böyük dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər insanların sağlamlığına təsir göstırir. Xəstəliklərin get-gedə sayı artır. Doğulan uşaqların bəziləri doğuşdan xəstə doğulur. Belə xəstəliklərdən autizmi daun sindromunu və s.-ni göstərmək olar. Autizm nədir-fərdin ictimai ünsiyyətinə dil inkişafına və xarici dünyadan gələn informasiyaları qəbul etməsinə təsir edən neyro-inkişafi pozğunluqdur. Autizm ilk olaraq …

“O, 5 yaşında qız uşağıdır.Səsləri xoşlamır və heçkimlə ünsiyyət qurmur və göz təmasından qaçır.”-NƏSİROVA XALİDƏ

Yayılmış inkişaf pozuqluqlarının ən şiddətlilərindən biri adətən autizm ya da “uşaqlıq autizmi” olaraq adlandırılan autistik pozuqluqdur. Autizm ictimai qarşlılıqlı təsirə və ünsiyyətə zərər verən, məhdud və təkrarlanan davranışlara gətirib çıxaran beyinin inkişafına maneə törədən bir xəstəlikdir. Aşağıdaki hal autistik bir uşaqda görülə biləcək davranışlardan bəzilərinə misal ola bilər: “O, 5 yaşında qız uşağıdır. Onunla danışdıqda …

“AUTİZMƏ ELMİ YANAŞMA” – XƏLİLZADƏ SİTARƏ

Autizm həyatın ilk üç ili ərzində meydana çıxan və bütün həyat boyu davam edən, ictimai qarşılıqlı münasibətlər, sosiallaşma, dil, ünsiyyət sahələrində problemlər, təkrarlayıcı davranış və məhdud maraq dairəsi ilə xarakterizə olunan inkişaf pozuntusudur. Hələ autizm termini istifadə olunmadan, bugün qəbul etdiyimiz autizm anlayışından ilk dəfə 1700-cü illərdə fransız elm adamı Jan İtard bəhs etmişdir. O, …

“Onların normal bir vətəndaş kimi cəmiyyətə adaptasiya olmasına kömək edək. Bu hamının işi olmalıdır. Mənim də, sənin də, hamımızın da… “- TURAC AĞAYEVA

Mən bu layihəni görənədək autizm barəsində çox cüzi məlumatım var idi. Ümumiyyətlə, autizm sözünü eşitsəm də, nə olduğunu bir o qədər dərk etmirdim. Müasir dünya internet əsridir. Autizm sözünü yazıb axtarışa verdim. Bir neçə video açıldı. Açılan videoların hər birinə baxdım. Düzünü desəm, heç layihədə iştirak etmək fikrim də yox idi, sadəcə, ötəri bir nəzər …