Altı şlyapa metodikası

Etibar təbəqənin hər bir üzvünün düzgün qərar qəbul etməsi dövləti qüdrətli dövlətə, fərdin ardıcıl düzgün qərarlar qəbul etməsi onu şəxsiyyətə çevirir. Bu səbəbdən də bu problem bəşəri gündəmin ən aktual problemlərindən biridir. Eduard de Bonoye (Malta, 1933) görə yaradıcılıq – informasiya sisteminin özünütəşkilin zəruri xarakteristikalarından biridir. Bu əsasda o, qeyrişablon düşüncənin konsepsiyasını və alətini yaratmışdı. […]