AUTİZM SİNDROMU

Autizmin yaranma səbəbi məlumdurmu? 1970-ci ilə qədər Autizm Şizofreniyanın tərkib hissəsi idi. Belə ki, Bleyer Şizofreniyanı araşdırarkən 4A qanunu haqqında qeyd edib. Ambivalentlik Assosasiya Autizm Affekt Demək olarkı 70-ci illərə qədər bütün Autizmli uşaqlara Şizofreniya diaqnozu qoyulurdu. Lakin aparılan araşdırmalar Autizm və Şizofreniya diaqnozunun bir-birindən fərqli olduğunu göstərdi. Beləki Şizofrenlər hollisunasiyalar görür, epileptik tutmaları olur. […]

Autizm və PECS terapiya

Dünyada Autizmin korreksiya ilə bağlı bir çox üsul və metodlardan istifadə olunur.Məsələn ABA (Applied Behavioral Analysis) terapiya, PECS(Picture Exchange Communication System) , Qum terapiyası, Musiqi və rəqs terapiyası, Qrup terapiyası və.s Ölkəmizdə ABA terapiya,qrup terapiyası,art terapiya və digər terapiya növləri daha çox istifadə olunur.PECS metodu isə nisbətən az tədbiq olunmaqdadır.Hərifi mənası- Picture Exchange Communication System […]