Şerşevski Terner sindromu

X və ya Y xromosomu olmayanda ortaya çıxan sindromdur. Bir X daşıyan yumurta hüceyrəsi cinsiyyət xromosomundan məhrum bir spermatozoid ilə (O) mayalandıqda XO tipli rüşeym meydana çıxır. Belə adamların somatik huceyrelerinde 46 deyil, 45 xromosom (44 A+X=45) olur. Belə insanlar anatomik quruluşca qadınabənzər olurlar. Autosom xromosomlari normada olub (44) bir X xromosomu olan və Y …

Dismorfobiya – Özünü Bəyənməmə Xəstəliyi

Özünü bəyənməmə xəstəliyi kimi bilinən dismorfobiya müalicə edilməsi lazım olan psixoloji xəstəlikdir. Xüsusilə yeniyetməlik dövründə başlayan və insanın bədəni ilə bağlı qüsur yaratması ilə xarakterize olunan xəstəlikdir. Dismorfobiya çox vaxt gizli qalan bir xəstəikdir. Bu xəstəliyə yoluxan insanlarda tez-tez güzgüyə baxma və özündə gördüyü fiziki qüsuru gizlətmə cəhdləri özünü göstərir. Qırışıqlar, yara izləri, damar izləri, …

Autizmli uşaqlara tədbiq edilən Gluten Və Kazein Dietası

Bildiyimiz kimi autizmin korreksiyasında dünya təcrübəsində 1 çox üsullardan istifadə olunur. Buraya davranış terapiyaları, alternativ terapiya növləri və eyni zamanda bio-tibbi terapiyalar da daxildir.Bio-Tibbi Terapiyalar dedikdə,Kazein və Gluten dietası,”Qidalı Maddələrin Çatışmazlığı”dietası,Katagenik dieta. Venadaxili imunoqlobin müalicəsi,Vitamin B6 dəstəyi, Maqnezium dəstəyi və.s nəzərdə tutulur. Son dövrlərdə autizmli şəxslərə ən çox təyin olunan bio-tibbi terapiya növü isə Gluten …

Autizm və Epilepsiya

Bildiyimiz kimi autizm zamanı digər nevroloji xəstəliklər də özünü biruzə verir.Bunlara epilepsiya,tiklər,mutizm,psixiatrik pozulmaları və.s misal göstərmək olar. Autizmli şəxslərdə epilepsiyanın görünmə sıxlığı 5-46% arası dəyişir.Autizmlilərdə epilepsiyanı müəyyən etmək bəzən çətin olur.Çünki epilepsiya halında olarkən yaşanan bəzi vəziyyətlər elə autizm üçün xarakterik olan hallarla qarışdırılır.Məsələn streotip hərəkətlər,davamlı ağlama və qəzəb,motor tiklər və.s bu hallara misal ola …

Davranış pozuntuları

Davranış pozuntusu, digər şəxslarin təməl hüquqlarının, ictimai dəyərlərin,heçə sayıldığı, təkrarlayıcı və davamlı bir pozuntudur. Davranış pozuntusu olan insanlar, digırlərinin duyğuları, arzu və istəklərini diqqətə almaz və empatiya qura bilməzlər. Təhdid edici reaksiyalar göstərir və bu reaksiyalarında haqlı və məntiqli olduqlarına inanarlar. Güclü görünməyə çalışsalar da özlərinə inamları olduqca aşağı olur. Valideyn laqeydliyi, fiziki və cinsi …

Fiziki Xəstəliklər və Psixoloji səbəbləri

Louise L. Hay tərəfindən yazılan “Düşüncə gücü ilə müalicə” adlı kitab sahib olduğumuz narahatlıqlara fərqli yöndə baxmamızı bizə öyrədir. Qeyd edilir ki, yaşadığımız əksər bədənsəl problemlər əslində daxildə keçirdiyimiz narahatlıqlar səbəbilə baş verir. Əgər düşüncələrimizi, emosiyalarımızı düzgün idarə edə bilsək, fiziki cəhətdən də gümrah olarıq. Amerikada edilən araşdırmalar sonunda məlum olmuşdu ki,xronik xəstələrin əksəriyyətində ağır …

Nəqliyyat vasitələrində olarkən yaranan ürək bulanma və qusma refleksi

El arasında “Maşın məni tutur” olaraq bilinən bir ifadə vardır. Statistik məlumatlara əsasən dünya əhalisinin təxminən 25-30% bu problemdən əziyyət çəkir. Bu problem əsasən maşında,avtobusda,qatarda bəzənsə təyyarədə səyahət edərkən qarşıya çıxır. Ürək bulanma,qusma, baş gicəllənmə kimi əlamətlərlə özünü biruzə verir. Xüsusilə nəqliyyat vasitələrində kitab oxuyarkən, telefona və.s baxarkən daha da şiddətlənir. Bu problemdən əziyyət çəkmə …

Rett sindromunun mərhələləri və əlamətləri

Mərhələ 1 : Fasilə Rett sindromlu uşaqlarda 6-12aya qədər normal və ya normala yaxın inkişaf gedir. Daha sonra inkişafin dayandığı uzun bir fadilə dövrü başlayır. Bu fadilə mərhələsində ( 6 aydan 1.5 yaşa qədər) körpələr çox az göz kontaktı qururlar və ouuncaqlara qarşı maraqları azalır. Mərhələ 2 : Sürətli təxrib edici Bu mərhələdə (1-4 yaş …

Sosial fobiya

Sosial fobiya əsasən sosiallaşma qorxusudur. Sosial fobiyası olan insan sıxlıq bir mühitdə olma, ictimailəşmə, kütlədə danışmaqdan qorxur. Hər kəs ona baxanda rahat hərəkət edə bilmir. Sosial fobiya bəzi mənbələrdə sosial narahatlıq pozuqluğu olaraq da adlandırılır. Sosial fobiya müalicə oluna bilən xəstəlikdir. Ancaq bu müalicə dərmanlarla baş vermir. Sosial fobiyası olan insan həm ətrafındakı insanlardan, dostlarından, …

İkinci evlilik

İnsanlar adətən, evlənərkən bunun bir ömür davam edəcəyini düşünərək evlənir.Böyük xəyallarla və ümidlərlə qurulan ilk evliliklər bəzən çox tez bitə bilir.İkinci dəfə ailə quran şəxslərdə yenə ayrılıq yaşaya biləcəyi qorxusu olur. İkinci evliliklərin ilk evliliklərdən nə kimi fərqləndiyi üzrə bir çox araşdırmalar aparılmışdır.2007-ci ildə Falke tərəfindən aparılan araşdırmada, uğurlu alınan ikinci evliliklərdə aşağıdakı xüsusiyyətlər mövcuddur: …