AİLӘ XOŞBӘXTLİYİ ÜÇÜN 40 QAYDA (QADINLARA AİD)

Ailәnizin xoşbәxt olmasını istәyirsinizsә, o zaman çoxsaylı tövsiyәlәr içәrisindәn seçdiyimiz 40 qaydaya әmәl etmәyә çalışın.

Xanımlara olan tövsiyələr:

1. Dinindә möhkәm ol;

2. Әrinlə fəxr et;

3. Onu heç kəslə müqayisə etmə;

4. Qüruru ilə oynama;

5. Qənaətcil ol;

6. Öz gözəlliyini başqalarına göstərmə;

7. Әrinə naz edә bilәrsәn, lakin әsla təkəbbürlülük etmә;

8. Onun üçün daima heyranedici olmağa çalış. Xarici görünüşündә necә olmağını istәyirsә, o cür olmağa çalış. Bәyәnmәdiyi şeylәrdә tәnbәllik edirsәnsә, sәndәn uzaqlaşmasına sәbәb ola bilәcәyini unutma;

9. Ailәnin sirrini heç kimә (әn yaxınına belә) demә;

10. Hәr kiçik şeyi böyüdәrәk “çürükçülük” etmә;

11. Təmkinli ol;

12. Onun üçün dәrd ortağı olmağa çalış ki, səninlә dәrdlәşsin;

13. Çox vә mәnasız danışma, dinlәmәyә üstünlük ver;

14. Gözəlllikləri sev vә faydalan, lakin çox tәlәbkar olma;

15. Aşbaz olmaya bilәrsәn, lakin yaxşı yemәk bişirmәyi öyrәn;

16. Dağıdıcı deyil, bәrpa edici ol;

17. Bəzənməmiş, yoldaşının qarşısında oturmamağa çalış;

18. Ağzından qoxu gәlmәmәsinә çalış, çünki insan bunun çox zaman fәrqinә varmır, hiss etmir. Buna görә dә maksimum dәrәcәdә diqqәtli ol;

19. Tər qoxulu olma;

20. Çalış paltarından yemək qoxusu gəlməsin;

21. Yemək bişirәrkәn önlükdәn istifadә et;

22. Әrindən öncә yatmamağa, lakin ondan öncә qalxmağa çalış;

23. Saçların daima gözәl görünsün;

24. Heç vaxt gözəl təbəssümü qaş-qabaqla əvəz etmə;

25. Çәtinliklәrin varsa, sәbir et, gözəl gәlәcәyi düşün;

26. Hәyat yoldaşın sәnә “məndən başqası səninlə ailə qurmazdı” deyәrsә, cavab qaytarma, sadәcә tәşәkkür et;

27. “Səni sevmirəm” deyәrsә, “lakin mən səninlə fəxr edirəm” deyә cavab ver;

28. Әgər desə ki, “sənə hövsələm çatmır”, de ki “mənim səndən başqa heç kimim yoxdur”;

29. “Ailəndən xoşum gəlmir” deyәrsә, “lakin mən sənin ailəni çox istәyirәm” de;

30. Üzür istәmәyi әksiklik hesab etmә, “biri od olduqda biri su olsun” mәsәlәni xatırla. Әsəbləşәrsə, “mәni bağışla” de vә bil ki, qәzәbә qәzәblә qarşılıq vermәk, fayda vermәz;

31. Bәzәn qayınanan üçün hədiyyə al;

32. Әsla küsәrәk ata evinә getmәyi ağlından keçirmә;

33. Çalış heç nәyә mәcbur etmә;

34. Әrinin işinin çətinliyini dərk etmәyә çalış;

35. Hәyat yoldaşına, insanlarla davranışında köməklik et, faydalı mәslәhәtlәr vermәyә çalış;

36. Evə daxil olarkәn gözәl qarşıla;

37. Heç vaxt onu bәyәnmәdiyi formada çağırma, bәyәnmәdiyi sözü demә;

38. Paltarları ütülü saxlamağa çalış ki, dəyişmək istədikdә gecikməsin;

39. Yeməyi süfrəyə qoyduqda “bilmirəm xoşuna gələcək yoxsa yox” de;

40. Hər an Allahdan yardım istə, ailәnin sabitliyi vә xoşbәxtliyi üçün bol-bol dua et! Bil ki, ailә böyük bir nemәtdir vә şeytan әsla ailәlәrin möhkәm vә xoşbәxt olmasını istәmәz!

qadinla.com

PSİXOLOJİ KURSLAR

TESTLƏR

PSİKOLOJİ

ПСИХОЛОГИЯ

SİZİN KOŞƏ

ELEKTRON KİTABXANA

PSİXOLOJİ VİDEOLAR

KİTAB KLUBU

AFORİZMLƏR

HƏYAT HEKAYƏLƏRİ

ELMİ ARAŞTIRMA

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU

Jurnallar

Mütəxəssislər

Vüsalə Ələkbərova

Təsisçi və baş redaktor Psixoloq vusala@dushunce.az

Elnur Rüstəmov

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri Psixoloq elnur@dushunce.az

Narınc Rüstəmova

Narınc PM-nin rəhbəri, Klinik psixoloq narinc@dushunce.az

Orxan Fərəcli

Klinik psixoloq orxan@dushunce.az

Aygün Ağabalayeva

Psixoloq aygun@dushunce.az

Davamı >

Bürclər

Tərəfdaşlar

Kulinariya

Ziyarətçilər

Faydalı Linklər