Qucaqlaşma məharəti

Qucaqlaşma İntim münasibətləri təsvir edən qədim kitablarda göstərilir ki, ehtiraslı kişilər və qadınlar insana həzz və zövq bəxş edən, dadı süd və bal qədər bir-birindən seçilən 64 növ ehtiras üsuluna yiyələnməlidi. Qədim dövrün intim münasibətlər elmində birinci olaraq ağuşa almaq məharəti təsvir olunur və qucaqlaşmanın əsas səkkiz növü göstərilir.
Tanış olmaq istədiyiniz kişinin və ya qadının çiyninə yüngülcə toxunma. Qucaqlamanın gözə çarpmayan bu növü “təmas” adlanır. Belə təmas artıq xüsusi informasion-energetik atmosfer yarädır. Sizin diqqətinizin yönəldiyi insan, əgər sizin auralarınız “qohumdursa” və energetika baxımında üst-üstə düşürsə, qeyri-iradi olaraq bu ötəri təmasa hansısa şəkildə reaksiya verəcək. Bujda tanışlığı da-vam etdirmək üçün bəhanə olacaq. Ümumiyyətlə belə bir fenomeni yadda saxlayın ki, əgər sizin ürəyinizdən kimisə qucaqlamaq istəyi keçirsə, deməli energetika baxımından o sizə uyğun gəlir, əks halda sizdə belə istək yaranmazdı.
Qadın “öz sevgilisinə arxadan yaxınlaşır, boynunu (əgər onlar bir boydadırlarsa), yaxud, sinəsini (əgər kişi ondan hündürdüsə) qucaqlayır. Bu zaman qadının döşləri zərifcə onun kürəyinə toxunur. Qucaqlamanın bu növü “nüfuzetmə” adlanır. Mövcud halda bu termin energetik qarşılıqlı təsirin mahiyyətini ifadə edir. Kişinin kürəyinə qısıl-maqla qadın onun aura sahəsinə, kobud dildə desək, gizli duyğular aləminə nüfuz etmiş olur.
Bu cür intim nəvazişdən sonra hissiyatlı kişi adətən çevrilir və dəli bir ehtirasla qadını qucaqlayaraq onu ağuşunda sıxır, yaxud divara söykəyir. Bu zaman o, qadının yanağından, yaxud, çiynindən öpür. Qucaqlaşmanın bu növü “sıxçalama” adlanır.
Qadın kişinin boynunu qucaqlayır; onlar sinə və qarınları ilə bir-birlərinə sıxılırlar və kişi qadını azca qaldırır. Qucaqlamanın bu növü “sarmaşıq” admı daşıyır. Bu zaman qadının döş, qarın və belinin erogen zonalarının qıcıqlanması baş verir. Qadının qucaqda yuxarı qalxması kişi enerjisini stimullaşdırır. Belə ki, cinsi oyanma zamanı kişinin enerjisi yuxarı yönəlmiş olur (tənasül alətinin dikəlməsi) və bu da mövcud halda kişinin qeyri-iradi olaraq öz sevgilisini yuxarı qaldırmağa sövq edir. Bu qalxma qadına da öz təsirini göstərərək, onun kiçik çanaq nahiyyəsində yerləşən enerji mərkəzlərini stimullaşdırır.
Qadın ayağını qaldıraraq kişinin belinə dolayır, o biri ayağını isə kişinin ayaq barmaqlarının üstünə basır; o, kişinin başmı özünə tərəf çəkir və onlar öpüşürlər. Bu, – “ağaca dırmaşma” adlanır.
Kişi və qadın budlarını bir-birlərinə sıxırlar; qadın döşlərini kişinin sinəsinə sıxır və baxışlarını kişinin gözlərinə zilləyir, bədəninin yuxan hissəsini ona sürtür. Qucaqlamanın bu növü “palmanı silkələyən külək” adlanır. Mövcud halda onların auraları bir-birinə qovuşur və qadının sürtünmə hərəkətləri sayəsində dinamo-maşındakı kimi qarşılıqlı energetik təsir və əlaqə baş verir. Döşlərin bu sürtülmə hərəkətləri ürək çakrasını stimullaşdırır, bununla da cinsi enerjinin yuxarı mərkəzlərə qalxmasına şərait yaradır. Bir-birinə kip yapışmış budlar enerjinin aşağı axıb itməsinə imkan vermir.
Ehtiras odu ilə alışıb yanan sevgililər nəhayət ki, uzanırlar. Qadın öz bədəninin aşağı hissəsini kişinin həmin hissəsinə yönəldir. Eşq istəyi ilə alovlanan qadın öz “məhəbbət gülünü” kişinin “dəstəciyinə” yaxınlaşdırır və çanağını yırğalamaqla onu öz içinə yeridir, onlar qovuşurlar. Qucaqlaşmanın bu növü “dalğalanan bayraq” adlanır).
İndi onların bədənləri və enerjiiəri vahid bir tam təşkil edir. Suyu süddən ayırmaq mümkün olmadığı kimi bu məqamda qadını da kişidən ayırmaq olmur. Buna görə qucaqlaşmanın bu növü “südlə suyun qovuşması” adlanır.
Qucaqlamanın bu üsulundan vəcdə gəlmiş qadın saçlarını açır. Saçlar insanın onu əhatə edən təbiətlə daha yaxşı enerji mübadiləsinə köməklik edir. Təsadüfi deyil ki, tüklər insan bədəninin güclü enerji saçan yerlərində müşahidə edilir.
Qədim əsərlərdə cinsi şövqü artırmaq üçün məhz göstərilmiş ardıcılığa riayət etmək tövsiyyə olunurdu. Lakin sevgililər kifayət qədər cuşa gəldikdən, “məhəbbət təkəri fırlanmağa” başladıqdan sonra quçaqlaşmanın istənilən növündən istifadə edilə bilər, təki bunlar sevgi və ehtirası artırmış olsun.
Qucaqlamanın başqa xüsusi növləri də var. Buna ilk növbədə qadın sağrısının şövqləndirilməsi aid edilə bilər.
Seksual stimul qismində qadın sağrısı döşlərdən sonra gəlir. Hətta bəzi kişilər döşlə müqayisədə yançağa üstünlük verirlər. Qədim dövrün heykəl və statuetkaiarına diqqət versək, görərik ki, o zamanlar enli və dik sağrılı qadınlar dəbdə imiş. Vaxtı ilə Afrikada (Mərakeşde,.Misirdə) və Polineziyada ərlik yaşma çatmış qızlara, onların yanbız və yançaqlarını enlədib böyütmək üçün xüsusi yeməklər verirdilər.
Mütəxəssislər yançaqları “alt döşlər” adlandırırlar, həm də ki, yançaqlar hər iki cinsdə əsas erogen zonalardan hesab olunur. O, kişilərdə qadın döşlərini xatırladır və əgər onun həcm və elasükliyini nəzərə alsaq, bir çox hallarda döşlərlə müqayisədə kişini daha çox cuşa gətirir. Heç də təsadüfi deyil ki, qadınlar bədənlərinin bu hissəsinə xüsusi qayğı ilə yanaşır, ələlxüsus yaraşıqlı, cəzbedici sağrısı olan qadınların əksəriyyəti elə geyinməyə çalışır ki, onu daha çox nəzərə çarpdırsın.
Qadın sağrısının stimuilaşdırılmasına gəldikdə isə ən kəsərli üsul aşağıdakından ibarətdir. Qadınla üzbəüz durmuş kişi onu qucaqlayır və ovuclarını onun yançaqlarına qoyur. Sonra o, qadını özünə tərəf çəkərək eyni zamanda əlləri ilə onun sağrısını sıxçalayır.
Yançaqların kişi tərəfindən qıcıqlandırılması bəzi qadınlara xoş gəlir. Bəzən bu qıcıqlandırma qeyri-adi üsullarla həyata keçirilir. Buna əyani bir misal.
“Mən “çubuqla” döyülmənin faydası haqqında xüsusi ədəbiyyat oxumamışam, lakin öz şəxsi təcrübəmdən bilirəm ki, bəzi seksual problemləri həll etmək üçün bu heç də pis üsul deyil. Mən “çubuqla” döyülməni ciddi şəkildə deyil, bir oyun kimi nəzərdə tuturam. Əvvəlcə arvadınızı fırça, yarpaqlı budaqla və s. sığallaya bilərsiz, bu ona yeni hisslər bəxş edəcək. O bu növ nəvaziş və sığala alışdıqdan sonra, sığallamaqdan savayı, yarpaqlı budaqla onu yüngülcə “döyə” bilərsiz. Ən başlıcası odur ki, o bunu oyun kimi, özü də sevgi oyunu kimi qəbul etsin. Arvadınızı yüngülcə şappıldatmağınız, yoxsa var gücünüzlə “qamçılamağınız” isə onun öz istəyindən asılıdır. İnanın ki, bu, seksi əlvanlaşdıran ən ləzzətli üsullardan biridir. Təsadüfi deyil ki, bir vaxtlar Rusiyada seksual oyanıqlığı artırmaq vasitəsi kimi, gicitkən “süpürgəsi” ilə ayaqlan və yançaqları qamçılamaq tövsiyyə edilirdi”.
Əgər biz dünya təcrübəsinə müraciət etsək, görərik ki, insanı orqazm həddinə çatdıra biləcək” özünəməxsus çoxsaylı dəri stimulyasiyaları mövcuddur. Hazırda bunlardan ən məşhuru xüsusi təlim görmüş tayılandlı qızların masajıdır. Taillanda səfər edən turistlərin çoxu gizli, yaxud açıq şəkildə bu masajdan feyziyab olmağa tələsir. Bəs bu masaj nədən ibarətdir? Əvvəlcə müştərini bir və ya bir neçə qız xüsusi ətirli maddələr qatılmış vannada çimdirirlər. Sonra onun bədəninə şampunabənzər xüsusi maye sürtürlər. Sonra gənc qızın bədəni ilə icra edilən masaj başlayır. Qız öz bədənini müştərinin bədəninə sürtür, bədəni ilə onun bədənini sıxçalayır, ovxalayır, bir sözlə, öz bədənini hamam kisəsi kimi işlədir. Aydın məsələdir ki, bu, kişidə qeyri-adi seksual oyanma doğurur, onu vəcdə gətirir Bu həzzin nə ilə başa çatacağı isə qarşılıqlı razılaşmadan, daha doğrusu ödənilən pulun məbləğindən asılıdır.
Belə bir məsəl var: “Könül sevən göyçək olar”, bir də deyirlər ki, zövq barədə mübahisə etməzlər. Məsələn, bəzi qadınlar daz, yaxud tüklü və yaxud çirkin kişiləri sevirlər. Bu cür halı kişilərdə də müşahidə etmək olur Fb. heyata dair her sey

PSİXOLOJİ KURSLAR

TESTLƏR

PSİKOLOJİ

ПСИХОЛОГИЯ

SİZİN KOŞƏ

ELEKTRON KİTABXANA

PSİXOLOJİ VİDEOLAR

KİTAB KLUBU

AFORİZMLƏR

HƏYAT HEKAYƏLƏRİ

ELMİ ARAŞTIRMA

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU

Jurnallar

Mütəxəssislər

Vüsalə Ələkbərova

Təsisçi və baş redaktor Psixoloq vusala@dushunce.az

Elnur Rüstəmov

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri Psixoloq elnur@dushunce.az

Narınc Rüstəmova

Narınc PM-nin rəhbəri, Klinik psixoloq narinc@dushunce.az

Orxan Fərəcli

Klinik psixoloq orxan@dushunce.az

Aygün Ağabalayeva

Psixoloq aygun@dushunce.az

Davamı >

Bürclər

Tərəfdaşlar

Kulinariya

Ziyarətçilər

Faydalı Linklər