Yəqin gənclik dövrünü yaşamış hər kəs eyni fikirdədir ki, yaş irəlilədikcə zaman sanki çox sürətlə keçir. Bəs nə üçün belə olur?

Psixoloqlar bu suala belə cavab verirlər. İnsan zamanı iki üsulla qavrayır. Birinci üsul perspektiv üsuldur. Biz zamanı gələcəkdə baş verəcək hadisələrə qədər qiymətləndiririk. Digər üsul retrospektiv üsuldur. Zamanı dərk və hiss etməyimizə eyni zamanda məşğul olduğumuz iş və o işlə bağlı hiss etdiklərimizdir. Sevdiyiniz məşğuliyyət zamanı vaxtın keçməsindən xəbərsiz olursunuz, lakin açı çəkərkən, gözləyərkən vaxt bitmir. İstənilən yeni bilgi və məşğuliyyət zamanın hiss edilməsini sürətləndirir. Retrospektivdə isə ona sərf edilən zaman daha uzun görünəcək.

Səbəb budur ki, insan beyni yalnız yeni hadisəsləri qeydə alır, təkrarlanan hadisələri deyil.Keşmişə dair mühakimələrimiz yeni xatirələr və dərk etməmizə əsaslanır.

Bu fenomen zamanın uşaqlıqda nə üçün uzun keçdiyini izah edir.Ətraf aləm və dünya barəsində biz uşaqlıqda özümüz daha çox şey qavrayırıq, dah çox şey öyərnirik. Məhz bu səbəbdən retrospektivdə zaman bizə uzun gəlir.

İlhamə Rəsulova

bizimyol.biz

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *