7-8 FEVRAL tarixlərində 2 günlük Koqnitiv-Bihevioral Terapiya Təhsil Programı keçiriləcək…

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Klinik Psikolog Sibel Dinç Çalışkan
tərəfindən aparılacaq Koqnitiv-Bihevioral Terapiya Təhsil Programı Koqnitiv-Bihevioral Terapiya haqında ümumi məlumatlar, Klinik Pasiyent qəbulu texnikaları vəTətbiqli Bacarıq Təhsili, Depressiya, Panikatak, Obsessiv-kompulsiv Pozuntular, Travmadan sonralı Stress və Sosial Fobiya, Yas Sonrası Stress, Uşaq və Yeniyetmələrdə Davranış problemlərinin müalicəsini özündə birləşdirən şəkildə hazırlanmışdır. Hər modulda yer alan mövzular müxtəlif tətbiq yolları və mövzu ilə əlaqədar şəkillər ilə birlikdə iştirakçılara məlumatlat çatdırılacaqdır. İştirakçıların modullar əsnasında modulun tərkibinə əsasən Koqnitiv- Bihevioral Terapiya yönümlü müalicə metodunun superviziyon kimi tətbiq etmək imkanına malik olacaq səviyyəyə gəlinməsi məqsədi əsas götürlüb.

Koqnitiv-Bihevioral Terapiya

Klinik Pasiyent Qəbulu Texnikalar və Tətbiqli Bacarıq Təhsili

 1. Koqnitiv-Bihevioral Terapiya haqqında qısa məlumat və oxumaq üçün material təklifləri.

a. Gündəlik həyatımızda bilik-hiss-davranış münasibətlərini kəşf etmək;

 1. Psixoterapiya müddətinin əhatəsi, qaydaları, müalicəyə təsir edən parametrlər.
 • Terapistin və müraciət edənin xüsusiyyətləri;
 • Terapatik əlaqə necə qurulur?
 • Verbal və qeyri-verbal münasibət qurmaq bacarıqları;
 • Empati qurmaq bacarığı;
 • Pasiyentdə müalicəyə başlama və davam etmə motivasiyasını idarə etmək.
 1. Koqnitiv-Bihevioral Terapiyada dəyərləndirmə görüşü, məqsədli məlumatlar və hadisəyə hazırlanma.
 2. Koqnitiv-Bihevioral Terapiya yanaşmasında istifadə olunan texnikalarını tətbiqli olaraq göstərilməsi.

Koqnitiv-Bihevioral Terapiya Yanaşması ilə UŞAQ və YENİYETMƏLƏRDƏ DAVRANIŞ PROBLEMLƏRİ və

NARAHATÇILIQLARInın müalicəsi :

 • Hadisə ilə tanışlıq qurma xüsusiyyətləri, Koqnitiv-Bihevioral Terapiyaya hazırlanma;
 • Seansların qurulması və hədəflərin müəyyən edilməsi;
 • Ev tapşırıqları, tətbiqetmədəki problemlər;

Koqnitiv-Bihevioral Terapi Yanaşması ilə DEPRESSİYAnın müalicəsi:

 • Hadisə ilə tanışlıq qurma xüsusiyyətləri, Koqnitiv-Bihevioral Terapiyaya hazırlanma;
 • Seansların qurulması və hədəflərin müəyyən edilməsi;
 • Ev tapşırıqları, tətbiqetmədəki problemlər;

Koqnitiv-Bihevioral Terapi Yanaşması ilə PANİKATAKın müalicəsi :

 • Hadisə ilə tanışlıq qurma xüsusiyyətləri, Koqnitiv-Bihevioral Terapiyaya hazırlanma;
 • Seansların qurulması və hədəflərin müəyyən edilməsi;
 • Ev tapşırıqları, tətbiqetmədəki problemlər;

Koqnitiv-Bihevioral Terapiya Yanaşması ilə OBSESSİV-KOMPULSİV POZUNTUnun müalicəsi :

 • Hadisə ilə tanışlıq qurma xüsusiyyətləri, Koqnitiv-Bihevioral Terapiyaya hazırlanma;
 • Seansların qurulması və hədəflərin müəyyən edilməsi;
 • Ev tapşırıqları, tətbiqetmədəki problemlər;

Koqnitiv-Bihevioral Terapiya Yanaşması ilə TRAVMA SONRASI STRESSİN müalicəsi :

 • Hadisə ilə tanışlıq qurma xüsusiyyətləri, Koqnitiv-Bihevioral Terapiyaya hazırlanma;
 • Seansların qurulması və hədəflərin müəyyən edilməsi;
 • Ev tapşırıqları, tətbiqetmədəki problemlər;

Koqnitiv-Bihevioral Terapiya Yanaşması ilə SOSİAL FOBİYAnın müalicəsi :

 • Hadisə ilə tanışlıq qurma xüsusiyyətləri,Koqnitiv-Bihevioral Terapiyaya hazırlanma;
 • Seansların qurulması və hədəflərin müəyyən edilməsi;
 • Ev tapşırıqları, tətbiqetmədəki problemlər;

Koqnitiv-Bihevioral Terapiya Yanaşması ilə YAS MÜDDƏTİNDƏ ŞƏXSƏ YANAŞMAnın müalicəsi :

 • Hadisə ilə tanışlıq qurma xüsusiyyətləri, Koqnitiv-Bihevioral Terapiyaya hazırlanma;
 • Seansların qurulması və hədəflərin müəyyən edilməsi;
 • Ev tapşırıqları, tətbiqetmədəki problemlər;

Təlimlər 2 ay ərzində hər ayda 2 dəfə olmaq şərti ilə keçiriləcək. Bir ay 200 AZN.dir. Tələbələr üçün 150 AZN

Təlim bir gün ərzində saat 9.00-dan 18.00-a kimi keçiriləcəkdir.

Kimlər qatıla bilər?

Psixologiyada çalışan və ya çalışmaq istəyən Psixoloq, Psixiatr və bu sahədə oxuyan tələbələr qatıla bilər.

Veriləcək sənəd

 • Hər modul sonunda tamamlanan modulla bağlı “İştirak Sənədi” veriləcəkdir.
 • Bütün modulları tamamlayan iştirakçılara təhsilin sonunda PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜnün təsdiqi ilə “KOQNİTİV-BİHEVİORAL TERAPİYA TƏHSİL SERTİFİKATI” veriləcək.

30 adam iştirak edə bilər.

ƏTRAFLI MƏLUMAT ÜÇÜN: 0552542700 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Leave a comment

Your email address will not be published.