Bender Geştalt vizual motor qavrama testi 1938- ci ildə L.A.Bender tərəfindən yaradılmışdır. Hər biri ayrı kartlarda yerləşmiş 9 ədəd şəkildən ibarət olan bu test dünya psixoloqları tərəfindən sıxlıqla istifadə edilən bir test üsuludur.

5-11 yaşlı uşaqlara tətbiq oluna bilən bu test vasitəsilə uşaqlarda motor qavramada gerilik, reqresiya, kiçik yaşlı uşaqlarda əqli gerilik və emosianal pozulmaları, eləcə də var olan beyin zədələnmələrini aşkara çıxarmaq mümkündür.

Seminar 11 oktyabr tarixində, saat 11:00-da NARINC UŞAQ PSİXOLOGİYA MƏRKƏZİNDƏ keçiriləcəkdir!

Təlimçi: LALƏ ƏLƏKBƏROVA (NUPM-in psixoloqu)

Ödəniş: 5 azn

SERTİFİKAT VERİLİR!!!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *