AİLƏ PSİXOLOGİYASI

Ailə terapiyasının əsasları
Ailə terapiyasında istifadə edilən klassik metodlar;
Ailə sistemləri nəzəriyyəsi (M.Bouen, S. Minuxin)
Ailə terapiyasında istifadə edilən müasir metodlar
(Adler yanaşması, tranzakt analiz, qeştalt terapiya və s.)
Ailədə konfliktlər və onların həlli yolları
Ailədə rol bölgüləri
Natamam ailələr
Qısamüddətli sistemli ailə terapiya üsulları
Ailə cütlüklərinə inteqrativ yanaşma
Ailə terapiyasında seçilmiş NLP metodları
Ailədə uşaqlarla münasibət formaları
İntim münasibətin ailədə oynadığı rol


Kurs müddəti :

32 saat (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Təlimçi: ELNUR RÜSTƏMOV

TARİX: 28.07.2015

TEL: 070 239 27 00

Leave a comment

Your email address will not be published.