7 MART

Loqopedik Korreksiya Metodları

Nitq ancaq insana məxsus olan cox vacib psixi funksiyadir…Nitq ünsiyyəti vasitəsilə insanın şüuru inkişaf edir və zənginləşir…Nitq və onun məna vahidi olan sözün əsasında qavrayış texeyyül və yaddaş kimi psixi prosesler formalaşır və inkişaf edir. Loqopediya nitq qüsurlarının öyrənilməsi qarşısının alınması ve aradan qaldırılması metodları haqqında elmdir…

LOQOPED – Nitq pozuntusu və nitqi pozulmuş şəxsin təlimi ilə məşğul olur, korreksiya edir…

LOQOPEDiyanin tədqiqat obyekti – nitq qüsurundan əziyyət çəkən insandır.

Seminarda öyrənəcəksiniz:

uşaqlarda – Kəkələmə (Nevroloji dil qüsuru),

  • Dislalaliya (hərfin itməsi),
  • Taxilaliya (sürətli nitq),
  • Alaliya (nitq olmaması),
  • Exololiya (deyilən sözün təkrarı) və s. uşaqlarda bu kimi problemleri aradan qaldırmağın praktik və nəzəri həlli yollarını…

Seminar bir gün ərzində saat 13.00-dan-17.00-a kimi keçiriləcək.

Seminar 30 AZN, tələbələr üçün 20 AZN

Seminarda 30 adam iştirak edə bilər.

Leave a comment

Your email address will not be published.