P53 – Qoruyucu mələk funksiyasını daşıyan genimiz

Ümumiyyətlə canlılarda hüceyrə içərisində P53 adlı bir gen olur. Bu gen bir mələk funksiyasını yerinə yetirir. P53 ilk dəfə kəşf ediləndə alimlər bunun məcazi mənada bir şeytan olduğunu düşündülər, həyəcanlandılar. Elə hesab etdilər ki, bütün bu xərçəng bəlalarının mənbəyi məhz P53-dür. Sonrada aydınlaşdırdılar ki, bu şeytan deyil mələk imiş.Əgər hüceyrədə bir DNT pozğunluğu (xərçəng) baş verirsə, həmin P53 avtomatik işə düşür tez bir zamanda həmin DNT-ni təmir edir. Bəzən olur ki, pozğunluq o qədər güclü olur kİ, təmir edə bilmir və həmin hüceyrəyə intihar əmri verir. Beləliklə, xərçəngə tutulmuş hüceyrə fəaliyyətini dayandırır. Yayılmır. Belə proseslər orqanizmimizdə gün ərzində milyonlarla baş verir. Elə bilməyin ki, bu qədər sağlıqsız yaşayaraq, siqaret çəkərək, içki içərək öz hesabımıza dayana bilirik. Bunu P53-ə borcluyuq.

Bəzən o qədər sürətli yayılır ki, P53 bununla bacarmır. O zaman biz xərçəngə tutulmuş oluruq. Bu halda kənarda zərərsiz bir virusun daxilinə P53 genini əlavə edilir və həmin xərçəng olmuş yerə həmin P53 buraxılır. Ümid edilir ki, xəstə hüceyrələrə intihar əmri verəcək P53. Təəssuf ki. insanlar üzərində dəfələrlə bu proses həyata keçirilib ancaq bir nəticə verməyib. Maraqlısı odur ki, heyvanlarda nəticəsi müsbət olur.

odin.az

Leave a comment

Your email address will not be published.