Mütəxəssislər son 10 ildə 100də 38 nisbətində artım göstərən boşanmalarda, cütlər arasındakı sosial,iqtisadi, cinsi və psixoloji səbəblərin irəli çəkdiyini ifadə edir. Mütəxəssislər boşanmanın əsas səbəbi kimi cütlüklərin ailə strukturlarında və həyat tərzlərində zamanla ortaya çıxan uyğunsuzluqları vurğulayaraq boşanmanın artım səbəbləri haqqında məlumat verir.

Yaş və ictimai statlu evliliklərin gələcəyə təsiri

Evliliklərin davam etməsi üçün cütlərin bir-birinə bərabər vəziyyətdə olması çox əhəmiyyətlidir. Qadın və kişinin təhsil səviyyəsi və sosioloji quruluşu çox fərqlidirsə bu vəziyyət cütlər arasındakı paylaşımı azaldaraq, qarşıdurmanı artıracaq. Həmçinin evliliklərdə həyat tərzi və vərdişlərinin fərqli olması zamanla əhəmiyyətli problemlərə səbəb olmaqdadır. İlk vaxtlar kişinin ictimai statusu, iqtisadi mənadakı gücü və yetkinliyi gənc qadının marağını, gənc qadının həyat dolu olması, gözəlliyi və sevinci də yaşca daha böyük olan kişiyə cazibədar gələ bilər. Bu cür əlaqələr bir neçə il gözəl və uyğun davam etsə də zamanla kişi yorulmağa, daha dinc və sakit bir həyatı, qadın isə gəncliyinin verdiyi enerji ilə hərəkətli və əyləncəli bir həyatı davam etdirmək istəyir. Fərqli yerlərdə xoşbəxt olan, fərqli maraq sahələrinə sahib cütlərin ayrılığı qaçılmazdır.

Cütlər qərar vermə mövzusunda azad olmalıdırlar

Boşanmanın digər bir səbəbi, ölkəmizdə böyük bir əksəriyyətin problemi olan eyni evdə qayınana və qaynata ilə yaşamaqdır. Yeni evli cütlərin qurulmuş bir nizamla ayaqlaşmasını gözləmək isə böyük bir səhvdir. Həyat tərzləri məhdudlaşan və müstəqil olmayan cütlər, öz evliliklərini də mənimsəməməkdədirlər, kişinin, evin oğlu rolundan, yoldaş roluna keçməsi çətinləşir. Cütlərin bir araya gələrək yaşayacaqları yerdən, uşaqlarının təhsilinə qədər özləri qərar verməsi evliliklərinin gələcəyi baxımından əhəmiyyətlidir. Geniş ailə modeli ilə yaşamaq, tərəflərin düşüncələrini dilə gətirməsini, seçkilərini rahatlıqla edə bilməsinə qədər çətinləşdirməkdədir və ər-arvad arasında “karrozyalara” səbəb olmaqdadır. Bununla birlikdə evlilik, yalnız qadının iqtisadi baxımdan müstəqil ola bilmədiyi ya da uşaq üçün davam edirsə, bədbəxtlik mütləq vardır deməkdir. Ölkəmizdə bu səbəblə davam edən bədbəxt evliliklərin sayı olduqca çoxdur və insanların ancaq müstəqil olduqlarını hiss etdikləri qədər bir-birlərinə bağlı olduları bilinməkdədir.

Leave a comment

Your email address will not be published.