Dişlərin estetik restavrasiyası

Hər bir insan mükəmməl parlaq təbəssümə sahib olmağı arzulayır. Xoşbəxtlikdən müasir təbabət buna imkan verir, dişlərin istənilən kosmetik qüsurunu aradan qaldırır. Əgər dişlərin yerləşməsi və rəngi sizi qane etmirsə, ruh düşkünlüyünə düşməyin. Ona görə ki, müasir zamanda bu qüsurları aradan qaldırmaq olur. Belə ki, diş üçün vinirlərlə dişləri düzləşdirmək mümkündür.

Müasir stomatologiyada vinirlərin hazırlanması üçün müxtəlif materiallardan istifadə olunur. Vinirlərin bir neçə növü var – keramik və kompozit vinirlər. 

Vinirlərin tədqiqi üçün göstərişlər: dişlərin formasının dəyişməsi, yeyilməsi və parçalanması, kariyes kanalının müalicəsinin nəticəsi, diastema, dişlərin piqmentasiyası, diş minasının qaralması.

Keramik vinirlər yüksək keyfiyyətli keramikdən hazırlanan nazik lövhəciklərdir. Və ya keramik vinirlər təzyiq altında tökmə (press keramika), ya da ki, frezerləmə yolu ilə hazırlanır. Bu materiallar yüksək estetik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir və sağlam dişlərin minası kimi optik şəffaflıq effekti yaradır. Vinirlər dişlərin qabaq tərəfində fiksə olunur və dişləri bütünlüklə örtür. Dişlərin başqa tərəfləri isə boş qalır. Keramik vinirlər yeyilməyə qarşı çox dözümlüdür və möhkəmliyi ilə fərqlənir. Bunun da sayəsində dişlərin bütün funksiyaları olduğu kimi qalır. Eləcə də, vinirlər siqarət, çay və kofe nəticəsində də öz ilkin rəngini itirmir.

Kompozit vinirlər cəmi bir seansa yüksək plomblanmış materialdan hazırlanır. Kompozit vinirlərin keramik vinirlərə nisbətən qida rəngləyicilərinə qarşı dözümlülüyü azdır. Bundan başqa onları təbii dişlərin minası kimi hamar cilalamaq olmur.

Qeyd edək ki, dişlər üçün luminirlər də olur. Onların qalınlığı 0,3 mm-dən qalın olmur. Onlar qabaqcadan yonulma olmadan bərkidilir ki, buna görə də dişlərin həcminin artması elə də bilinmir. Onlar möhkəmliyinə görə adi keramik vinirlərdən geri qalmırlar.

Azərbaycan Tib Universiteti, Stomatoloji Klinikasının Tibb  elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Xalidə Nəsirova

PSİXOLOJİ KURSLAR

TESTLƏR

PSİKOLOJİ

ПСИХОЛОГИЯ

SİZİN KOŞƏ

ELEKTRON KİTABXANA

PSİXOLOJİ VİDEOLAR

KİTAB KLUBU

AFORİZMLƏR

HƏYAT HEKAYƏLƏRİ

ELMİ ARAŞTIRMA

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU

Jurnallar

Mütəxəssislər

Vüsalə Ələkbərova

Təsisçi və baş redaktor Psixoloq vusala@dushunce.az

Elnur Rüstəmov

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri Psixoloq elnur@dushunce.az

Narınc Rüstəmova

Narınc PM-nin rəhbəri, Klinik psixoloq narinc@dushunce.az

Orxan Fərəcli

Klinik psixoloq orxan@dushunce.az

Aygün Ağabalayeva

Psixoloq aygun@dushunce.az

Davamı >

Bürclər

Tərəfdaşlar

Kulinariya

Ziyarətçilər

Faydalı Linklər