Birinci yanlış fikir : Şizofreniya nadir xəstəlikdir.

Fakt : Bəzi dövlətlərdə buna daha tez, bəzilrində isə daha az rast gəlinir.Alimlər hələdə onun yaranma səbəbini axtarib tapa bilmir.Bu xəstəliyə müxtəlif sosial qruplar arasında rast gəlmək olar.

İkinci yanlış fikir: şizofreniyanın yaranma səbəbinin uşağlığda olan pis rəftarla əlaqələndirilməsidir.

Fakt : İnsanda şizofreniyanın yaranmasına tərbiyyə,ailənin sosial-iqtisadi vəziyyəti və dini mənsubiyyəti qətiyyən təsir etmir.Ruhi-əsəb xəstəlikləri sinir sistemində gedən metobolik proseslərin pozulması nəticəsində yaranır və bu proseslərə uşağın həyatında baş verən hadisələr təsir edə bilməz.Lakin uğursuz şərait xəstəliyin dərinləşməsinə və ağırlaşmasına şərait yarada bilər.

Üçüncü yanlış fikir: ruhi-əsəb xəstəliklərinin yolxucu olmasıdır.

Fakt : Ruhi-əsəb xəstəliklər keçici deyil,yəni xəstəlik tənəffüs yolu ilə keçmir və siz xəstəylə yaxın təmasda olsanız belə yoluxma ehtimalınız yoxdur.

Dördüncü yanlış fikir : şizofreniya irsi xəsətlikdir.

Fakt : Əslində sizin ailənizdə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən olubsa bu hələ o demək deyil ki, siz və ya sizin uşağlarınızdan hansısa bu xəstəliyin daşıyıcısı olacaq.Şizofreniya diaqnozu qoyulmuş qadın sağlam uşaq dünyaya gətirə bilər.Yadda saxlamaq lazımdır ki,irsilik burda xərçəng və şəkərli diabet xəstəliyində faiz nisbilə eynidir.Yəni hər iki valdeyin xəstəlikdən əziyyət çəkirsə uşağın xəstələnmə riski 50%, ancaq valdeyinlərdən birinin xəstə olması halında isə 25% ola bilər.

Beşinci yanlış fikir : şizofreniyadan tam sağalma metodunun olmasıdır.

Fakt : Çox təssüf ki, müasir müalicə metodları hələdə sona qədər bu xəstəlikdən azad etməyə imkan vermir.Lakin müasir dərman preparatlarının sayəsində xəstəliyin simptomlarını azaltmağa, xəstənin və onun yaxınlarının həyatını yaxşılaştırmağa imkan verir.

Altıncı yanlış fikir : şizofreniyalı xəstələrin aqressiv olmalarıdır.

Fakt : Belə xəstələr əsasən aqressiv olmur.Bir çox xəstələr əksinə sakit və təkliyə meyilli olur. Əgər müqayisə aparsaq görərik ki, belə xəstələrin arasında aqressiya sağlam insanlar arasında olan aqressiyadan say etibarı ilə çox deyil.

Yeddinci yanlış fikir : şizofreniyanın pis hərəkətlərin nəticəsində yaranmasıdır.

Fakt : Hər hansı insanın bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsi,ətrafdakilara əsas vermir ki,onun keçmişdə pis hərəkətlər etməsinin nəticəsidir.Əgər ailədə kimdəsə şizofreniya aşkar olunubsa bu utanc mənbəyi deyil.Bu xəstəlikdən əziyyət çəkmək elə şəkərli diabet,mədə xorası və digər xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkməkdən heç nə ilə fərqlənmir.

Səkkizinci yanlış fikir : bu xəstələrin ruhən zəif olmasıdır.

Fakt : Bəli faktiki olaraq ruhi-əsəb xəstələri öz iradəsi ilə xəstəliyin simptomlarını dəf edə bilmir.Lakin biz öz iradəmizlə göz və ya eşitmə zəifliyini də azaltmağa qadir deyilik.

Doqquzuncu yanlış fikir : şizofreniyanın dahiliyin vacib cəhətlərindən sayılmasıdır.

Fakt : Şizofreniyadan əziyyət çəkən pasinetin fikirləri qeyri ixtiyarlı, bəzən də orijinal olması ilə fərqlənir.Lakin bu əsas vermir ki, belə xəstələrin dahi olduğunu deyək .

Onuncu yanlış fikir: şizofreniyalı xəstələrin iş qabiliyyətinin olmamasıdır.

Fakt : ”Şizofreniya” diaqnozu hələ insanı işdən kənarlaşdırmağa əsas vermir.Xəstə öz özərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirə bilər.Beləki işləmə həvəsi,insanı mənəvi cəhətdən daha həvəsləndirər və daha tez sağalma həvəsini artırar.İş xəstənin özünə qarşı hörmətini artırar, o özünü cəmiyyətin vacib fərdi sayar ki, bu da vacib şərtlərdən biridir.

On birinci yanlış fikir : belə xəstələrin həbsxana şəraitində saxlanması fikiridir.

Fakt : Ola bilər ki, ruhi-əsəb xəstəliklərindən əziyyət çəkən şəxs cinayət törətmiş olsun. Bu əsasən tutmalar və xəstəliyin inkişaf mərhələsində baş verən cinayət faktları ola bilər.Çox təsüff ki, cəmiyyət üçün həbsxana belə xəstələrin təcrid edilməsi üçün vacib yer sayılır.Lakin həbsxana şəraitindəki xəstəxanalarda belə xəstələrə lazimi müalicə tətbiq edilmir və get gedə xəstənin vəziyyəti ağırlaşır.Onlar üçün ikinci cəza digər məhkumlarım onlarla pis rəftarı ola bilər ki, bu da onların ətraf mühütdən tamailə ayrılmağlarına və özünə qapanmaya gətirib çıxara bilər.

On ikinci yanlış fikir : şizofreniyalı şəxslərin öz müalicələri barəsində müstəqil məşğul ola bilməmələridir.

Fakt : Bir çox şizofreniyalı xəstələr ilk vaxtlar bu xəstəliyə çətinliklə yanaşsalarda, anlayırlar ki, onlar xəstədirlər və müalicəyə ehtiyacları var.Əgər xəstənin özü haqda qərarları ailəsi tərfdən də dəstəklənərsə onda sağalmaya meyil daha artar və müalicə prosesinə daha həvəslə yanaşar.

On üçüncü yanlış fikir: ağır psixi xəstəliklərin sağalması mümkündür.

Fakt: Bu gün daimi gedişatlı şizofreniyadan və ya manyakal-depressiv psixozdan sağalma metodları təsüf ki, bizə məlum deyil.Bəzi psixiatrlar hesab edir ki, onlar belə xəstələri tam müalicə edib sağalda bilərlər.Lakin onların təklif etdiyi metodları digər psixiatrlar öz xəstələrinə tətbiq edərkən hec də uğurlu nəticə almırlar.Reallıqda biz ancaq xəstəliyin simptomlarını nisbətən yaxşılaşdıra, xəstənin öz və ətrafındakı insanların həyat keyfiyyətinin mümkün qədər yaxşılaşdıra bilərik.Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, şizefraniyanın bir çox növü var. Bir çöx növlərdə xəstəliyin gedişatı ağır olsa belə uğurlu müalicədən sonra xəstənin davranışında olan qüsurlar aradan qalxır və xəstənin ümumi vəziyyətini stabil saxlamq mümkundur.

On dördüncü yanlış fikir: Şizofreniyadan əziyyət çəkmək – şəxsiyyətin parçalanmasından əziyyət çəkmək deməkdir.

Fakt: Şizofreniyadan əziyyət çəkmək hələ demək deyil bu xəstələrdə şəxsiyyətin parçalanması baş verir.Şəxsiyyətin parçalanması xüsusi psixiki vəziyyət zamanı meydana gəlir ki, bu da elmi dildə “Şəxsiyyətin dissosiativ pozuntusu” adlanır. Bu birbaşa uşağlığda alınmış bir çox psixoloji travmalarla əlaqələndirilir.Bələ xüsusiyətli xəstələrdə şəxsiyətin bir halından ona əks olan digər halına keçməsi ilə fərqlənir. Məsələn sakit, utancaq qadın birdən birə ünsiyətcil və şən şəxsiyyətə çevrilir.

Cürbəcür hallarda bu insanlar özlərini müxtəlif adlarla təqdim edirlər.Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür xəstəlik çox nadir hallarda rast gəlinir və çətinliklə,əsasən amerika psixoanalitik yonümlü psixiatrlar tərəfindən diaqnostika olunur.Xəstəliyin əlamətləri Bryus Villisin baş rolu oynadığı “Gecənin rəngləri” filmində çöx gözəl təqdim edilmişdir.

Leave a comment

Your email address will not be published.