Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzində Daha Bir Maraqlı Kursa Start Verildi!!!

“ART TERAPİYA” Kursu!!!!

Bu kursa qatılmaqla, Siz çəkilən şəkillər,edilən cızma-qaralar vasitəsilə insan xarakterini,psixologiyasını oxuya biləcəksiniz!!!

Bir ay davam edəcək kursda aşağıdakı mövzular tədris ediləcək:

•Art terapiyanın məqsədi və məzmunu
•Art terapiyanın metodları
•Art terapiyanın yaranma tarixi və məktəbləri
•Art terapiyanın növləri
•Art terapiyanın nəzəriyyə və praktikası
•İzoterapiya art terapiyanın bir növü kimi
•Izoterapiya texnikaları
•Rəsm texnikaları, onların psixoloji asılılığı
•Psixoterapevtik metodlarla rəsm texnikalarının əlaqələndirilməsi
•Rənglərin psixologiyası
•Rəng seçiminə görə insan tiplərinin müəyyən edilməsi
•Mövzu seçiminə görə insan tipləri
•Proyektiv metodlarda art terapiya

Qeydiyyatdan keçəyə tələsin!!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *