“Bluetooth”un tarixi

“Bluetoothun” adı 10-cu əsrdə yaşamış Viking kralı Harald Blatanddan
ilhamlanaraq yaradılmışdır.

Blatand Danimarka dilində “Mavi diş”, yəni Bluetooth mənasını verir. Bluetooth texnologiyasının inkişaf etdirilməsində Skandinaviya şirkətlərinin böyük əməyi olduğu üçün Danimarkanı və Norveçi birləşdirib xristianlaşdıran və Danimarka mədəniyyətinə yeni bir standart gətirən Blatandın adından istifadə edilmişdir.

Leave a comment

Your email address will not be published.