Həyat sürətlə axır. Ətrafında çox şeylər də dəyişir. Elə sənin özündə də. Əvvəlki insan deyilsən, zahiri görkəindən tutmuş, daxili aləminə qədər. Çox şeylər dəyişdir. Dəyişməyən tək şey isə həyatda xoşbəxt olaq istəyindir. Xoşbəxtlik də ailədən başlayır. İndinin özündə də bir çox şeyləri əldə edə bilmədiyini ya ata evinlə, ya da ki, hazırki ailənlə bağlayırsan. Həyat sürətlə axır. Ətrafında çox şeylər də dəyişir. Elə sənin özündə də.Əvvəlki insan deyilsən, zahiri görkəindən tutmuş, daxili aləminə qədər. Çox şeylər dəyişdir. Dəyişməyən tək şey isə həyatda xoşbəxt olaq istəyindir. Xoşbəxtlik də ailədən başlayır. İndinin özündə də bir çox şeyləri əldə edə bilmədiyini ya ata evinlə, ya da ki, hazırki ailənlə bağlayırsan.