آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

حقوق اقوام و اقلیت ها

 راه جبران نقض حقوق اقوام و اقلیت‌ها  جان کلام آنکه مساله اصلی کشور، چه برای اقلیت ها و چه برای عامه مردم ایران، مساله استبداد

ادامه مطلب
دیگر نشریات
Konul

روز جهانی معلم

 روز جهانی معلم روز گفت وگو، منطق و روز نمایش همبستگی انسان های فرهیخته و عالم است. این روز به ما یادآور می شود که

ادامه مطلب
دیگر نشریات
Konul

تدریس به زبان مادری

مشکل اساسی نظام آموزشی کشور تدریس به زبان مادری یکی از مباحث کهنه و در عین حال لاینحل کشور کثیر المله ایران است. حقوق خلق

ادامه مطلب