آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اخبار داخلی
Konul

خصوصی سازی ادامه دارد

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، ششم شهریور اعلام کرد که دولت سهامش را در ۲۰ بنگاه بزرگ می‌فروشد. “هواپیمایی کیش”، مجتمع های صنعتی” اسفراین، آلومینیوم جنوبی،

ادامه مطلب
اخبار داخلی
Konul

«عریان» بدون هیچ ارشادی!

محبوبه ولی وقتی سینما رکس آبادان آتش گرفت و دست کم 420 نفر مظلومانه در آن سوختند، انقلابیون ساواک را متهم کردند. رهبر کبیر انقلاب

ادامه مطلب