آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اخبار خارجی
Konul

در روسیه چه می گذرد؟

متن کامل پیام پوتین خطاب به شهروندان روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیامی خطاب به شهروندان روسیه ایراد کرد. به گزارش اسپوتنیک، پوتین گفت:

ادامه مطلب
اخبار خارجی
Konul

اضافه‌تولید و گرسنگی در جهان

2.3 میلیارد نفر گرسنه در سایه‌ی تولید بیش‌ از اندازه‌ی غذا مقدمه‌ی مترجم: ناموزونی، وابستگی، توسعه‌ی نابرابر و در نتیجه‌ی آن فقر و نابرابری اجتماعی درون و

ادامه مطلب