آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بازماندگی نزدیک به یک میلیون دانش آموز از تحصیل

آمار بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی در دوره تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به سال های قبل از آن افزایش داشته است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۹۷۰ هزار و ۸۷۱ دانش آموز در کشور از تحصیل بازماندند

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، طی سال گذشته نزدیک به ۱ میلیون دانش آموز در کشور از تحصیل بازماندند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، آمار بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی در دوره تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به سال های قبل از آن افزایش داشته است. چنانکه مرکز آمار ایران اعلام کرده است بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ از ۷ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۹۸۱ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی، ۱۶۱ هزار و ۸۶۷ نفر است. این آمار در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با ۸ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۹۸۵ دانش‌آموز، ۲۱۰ هزار و ۲۲۱ نفر شده است. سهم پسران بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در مقطع ابتدایی ۸۲ هزار و ۴ نفر بوده که در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ۱۱۳ هزار و ۳۹۶ نفر رسیده است. دختران در همین مقطع نیز از ۷۹ هزار و ۸۶۳ نفر به ۹۶ هزار و ۸۲۵ نفر رسیده است.
بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم نیز به‌ترتیب، ۲۱۵ هزار و ۶۸۱ نفر و ۳۷۰ هزار و ۳۶۳ تن بوده است. این آمار در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم نیز به‌ترتیب به ۲۰۴ هزار و ۷۳۵ نفر و ۵۶۵ هزار و ۹۱۵ تن رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد به استثنای متوسطه اول، در ۲ مقطع ابتدایی و متوسطه دوم آمار بازماندگان از تحصیل افزایش داشته است.
این آمار در مقطع متوسطه اول در میان دختران بیشتر است. سهم پسران بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در این مقطع ۸۱ هزار و ۹۷۴ نفر بوده که در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ۹۱ هزار و ۷۹۶ نفر رسیده است. دختران در همین مقطع نیز از ۱۳۳ هزار ۷۰۷ نفر به ۱۱۲ هزار و ۹۳۹ نفر رسیده است. در متوسطه دوم نیز در پسران این عدد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ از ۱۶۶ هزار و ۵۰۸ نفر به ۲۸۴ هزار و ۶۷ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رسید. این آمار در میان دختران از ۲۰۳ هزار و ۸۵۵ نفر به ۲۸۱ هزار و ۸۴۸ رسیده است.
در میان بازماندگان از تحصیل معمولا سهم پسران خصوصا در ۲ مقطع ابتدایی و متوسطه دوم بیشتر است و حتی در سال تحصیلی گذشته با افزایش روبه‌رو بوده است.
بر اساس این آمار ارائه شده، در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۹۷۰ هزار و ۸۷۱ دانش آموز در کشور از تحصیل بازمانده اند.

خصوصی سازی ادامه دارد

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، ششم شهریور اعلام کرد که دولت سهامش را در ۲۰ بنگاه بزرگ می‌فروشد. “هواپیمایی کیش”، مجتمع های صنعتی” اسفراین، آلومینیوم جنوبی،

ادامه مطلب