آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تبریک به مناسبت سال نو میلادی

آغاز سال نو میلادی را به همه پیروان آئین مسحیت بویژه به هموطنان مسیحی تبریک می گوییم. جهان در سالی که گذشت روزهای سخت و دشواری را پشت سر گذاشت. امید داریم سال ۲۰۲۲ میلادی، سالی سرشار از موفقیت، صلح، آرامش، شادی، تندرستی و عدالت اجتماعی برای همه ساکنین زمین به ویژه برای زحمتکشان باشد.

در سال گذشته هموطنان ما نیز روزهای سخت و ناگواری را پشت سر گذاشتند. امپریالیسم آمریکا و ایادی آن با تحریم های ظالمانه و در کنار آن سیاست های نا کارآمد و ضد مردمی حاکمیت عرصه را به زحمتکشان و طبقات فرودست تنگ تر کرد. بیکاری، بی خانمانی، فقر، اعتیاد، فحشا و دهها معضل اجتماعی دیگر و از آن جمله کم آبی، ویرانی محیط زیست و بیماری کرونا، زندگی را برای زحمتکشان و ساکنان مناطق محروم کشورمان بشدت سخت و ناگوار نمود.

در سالی که گذشت مبارزات شکوهمند کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، دهقانان و … حکومت ارتجاعی و الیگارشی غارتگر حاکم را به چالش کشید. این مبارزات به حدی گسترده و توده ای بود که ماشین سرکوبگر رژیم با همه تلاش و ترفندهایی که بکار برد، نه تنها موفق به سرکوب آن را نشد، بلکه در مواردی مانند افزایش حقوق معلمان مجبور به عقب نشینی نیز شد.

فرقه دمکرات آذربایجان امید دارد در سال پیش رو با اتحاد و همدلی همه نیروهای مترقی، ملی و آزدیخواه، در پیوند با جنبش اعتراضی و عدالت خواهانه زحمتکشان کشور، صلح،آزادی، امنیت، رفاه اجتماعی، سلامتی و شادی به کشور بلا زده ما برگردد.

اول ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی

پیام دکتر عادله چرنیگ بلند، صدر کمیتۀ مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت 8 مارس روز همبستگی رزمجویانۀ زنانِ همۀ جهان

ابتدا هشتم مارس، روز همبستگیِ رزمجویانه زنانِ سراسر جهان را به همه زنان جهان، بویژه زنان مبارز کشورمان تبریک می گویم. مبارزات مردم تحت ستم

ادامه مطلب

بیانیه 12 شهریور 1324

مقدمه : روز دوشنبه 12 شهريور 1324، فرقه دموکرات آذربايجان با انتشار بيانيه اي(مراجعت نامه ) که به دو زبان  آذربايجاني و فارسي نوشته شده

ادامه مطلب