آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اتحاد و همبستگی رمز پیروزی است!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:

اتحاد و همبستگی رمز پیروزی است!

کارگران هفت تپه با اتحاد و همبستگی و مبارزه ای پیگیر و ستودنی، همکاران اخراج شده را به محل کار باز گرداندند.

۱۵ نفر از کارگران هفت تپه که توسط مدیران فاسد شرکت و مسئولین رشوه خوار استانی در همراهی نیروهای امنیتی و پلیس، از ورود آنها به محل کار ممانعت کرده بودند، امروز بعداز چند هفته مبارزه پیگیر و متحدانه، دیگر کارگران هفت تپه، کارگران ممنوع الورود به محل کار خود بازگشتند.

این پیروزی را باید به تمام کارگران هفت تپه و خانواده های این عزیزان و کارگران ایران تبریک گفت.

کارگران هفت تپه، یک بار دیگر نشان دادند که با اتحاد و همبستگی و داشتن افق و همدلی و همصدایی در رسیدن به مطالبات، می توانیم بر دشمنان طبقاتی پیروز شویم.
با اتحاد و همبستگی و متشکل شدن می شود مسیر رسیدن به خواست هایمان را طی کنیم و هیچ وقت تسلیم شرایط تحمیلی صاحبان زر و زور و استثمار نشویم.
در اتحاد و همبستگی و متشکل بودن، می توانیم نه تنها برای خود زندگی شایسته را فراهم کنیم، بلکه برای فرزندان و نسل های آینده، جامعه ای بدور از تبعیض و نابرابری ها را رقم بزنیم.
نقشه راه مشخص است، رسیدن به دنیای آرزو های انسانی، داشتن زندگی شایسته با استاندارهای جهانی، لغو هرگونه تبعیض و نابرابری های جنسی،مذهبی و ملی، لغو استثمار انسان از انسان و داشتن هر آنچه شایسته یک زندگی انسانی است، زنگی همراه با آسایش و بدور از هر گونه خشونتی.

دنیای آرزوها دست یافتنی است، تنها همت و اتحاد، آگاهی و همبستگی و تشکل را باید داشته باشیم تا با سازماندهی، به هر گونه نابرابری در جامعه خاتمه دهیم.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیروزی کارگران هفت تپه را به تمامی عزیران و خانواده های کارگری هفت تپه و دیگر کارگران ایران ،تبریک گفته و یک بار دیگر تکرار می کنیم که با اتحاد، همبستگی و متشکل شدن می توانیم به خواسته هایمان برسیم.
در اینجا لازم است از تمام زحمت های بی دریغ خانم فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه تشکر کرده و درود می فرستیم به همت، تلاش و همکاری شبانه روزی ایشان با کارگران هفت تپه.

درود بر کارگران مبارز هفت تپه!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۱ آبان ۱۳۹۹

شب نشینی خرچنگ ها

شب‌نشینی خرچنگ‌هاست دور بایستید! کاش به غیرت یک نفر در این مملکت بر بخورد که این همه آدم، شبانه‌روز در تقلای مهاجرت هستند؛ از پزشک

ادامه مطلب