آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نگاهی به فولکلور …

فولکلور آذربایجان یکی از فولکلورهای غنی ملل جهان است. این فولکلور قدمت و پیشینه زیادی دارد که ریشه‌اش به جوامع ابتدایی بازمی‌گردد. از نظر شکل و تنوع آیین‌ها، مراسم، شعرها، داستان‌ها، افسانه‌ها، ¬¬¬گفتار نیاکان، بایاتی¬‌ها و… فوق‌العاده غنی و حیرت‌انگیز است.

شب نشینی خرچنگ ها

شب‌نشینی خرچنگ‌هاست دور بایستید! کاش به غیرت یک نفر در این مملکت بر بخورد که این همه آدم، شبانه‌روز در تقلای مهاجرت هستند؛ از پزشک

ادامه مطلب