آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

زنان کارگر

زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در بازاركارهستند

 زنان در بازار کار اولین قربانیان تعدیل نیرو، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند.

مطرح شدن کاهش ساعات کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلس، ضربه‌ای سنگین برای زنان شاغل است.

سیما اصغری فعال حقوق صنفی کارگران زن در آذربایجان شرقی گفت: زنان در مناسبات بازار کار همچنان در صف اول قربانی شدن قرار دارند.

 رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی ادامه داد: زنان در بازار کار اولین قربانیان تعدیل نیرو، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی  هستند.

این فعال كارگری گفت: مطرح شدن کاهش ساعات کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلس، در شرایطی که در حال رکود اقتصادی هستیم ضربه‌ای سنگین برای زنان شاغل است.

سیما اصغری افزود: در بازار کار – به خصوص شرکتهای خصوصی – زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محروم‌اند و فقط به دستمزد پایه بسنده می‌کنند.

وی ادامه داد: ما تصور می‌کردیم زنانی که به مجلس راه می‌یابند با عضویت در فراکسیون زنان از زنان حمایت خواهند کرد در حالی که متاسفانه می‌بینیم که از زنان حمایتی نمی‌شود و این باعث دلسردی زنان شاغل شده است.

اصغری با اشاره به نیاز زنان کارآفرین به حمایت گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و عدم حمایت، تعداد زنان کارآفرین روبه کاهش است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) که مبادا از زنان به عنوان کالا استفاده کنید گفت: متاسفانه نگاهی به جراید و نیازمندی‌ها نشان می‌دهد که عکس این سخن در جامعه عملی می‌شود و این یک ضربه بزرگ به جامعه زنان است.

شب نشینی خرچنگ ها

شب‌نشینی خرچنگ‌هاست دور بایستید! کاش به غیرت یک نفر در این مملکت بر بخورد که این همه آدم، شبانه‌روز در تقلای مهاجرت هستند؛ از پزشک

ادامه مطلب