آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت درگذشت آقالار کریم اف

آقالارکریم اف عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان در سن 76 سالگی چشم از جهان بست. وی در سال 1316 در یک خانواده انقلابی متولد شد. پدر او آقا عمی از انقلابیون  و آزادیخواهان اذربایجان ایران بود که تن به مهاجرت داده بود. آقالار تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در باکو مرکز جمهوری آذربایجان تمام کرد و در رشته معماری از دانشگاه پلی تکنیک این شهر فارغ التحصیل شد. در سال 1339 به عضویت سازمان جوانان فرقه دمکرات در آمد. وی همزمان با کار وفعالیت اجتماعی مراحل تشکیلاتی را نیز طی کرد و در سال 1390 مسئولیت کمیته شهر باکو به وی سپرده شد. او تا آخرین روزهای عمرش با اعتقاد راسخی که به آرمانهای فرقه دمکرات آذربایجان داشت در این راه فعالانه شرکت می کرد.

 فرقه دمکرات آذربایجان در گذشت آقالار کریم اف را به تمام اعضای فرقه  و بویژه به بازماندگان او صمیمانه تسلیت می گوید.

                                                                                                                                                                                    29 مرداد 1392

پیام دکتر عادله چرنیگ بلند، صدر کمیتۀ مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت 8 مارس روز همبستگی رزمجویانۀ زنانِ همۀ جهان

ابتدا هشتم مارس، روز همبستگیِ رزمجویانه زنانِ سراسر جهان را به همه زنان جهان، بویژه زنان مبارز کشورمان تبریک می گویم. مبارزات مردم تحت ستم

ادامه مطلب

بیانیه 12 شهریور 1324

مقدمه : روز دوشنبه 12 شهريور 1324، فرقه دموکرات آذربايجان با انتشار بيانيه اي(مراجعت نامه ) که به دو زبان  آذربايجاني و فارسي نوشته شده

ادامه مطلب